Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Zarządzenia Prezesa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16 + załącznik 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 20

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 27

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 30

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 35

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 36

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 37

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 38

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 39

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 40

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 41

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 42

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 43

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 44

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 45

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 46

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 47

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 48

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 49

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 50

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 51

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 52

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 53

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 54

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 55

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 56

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 57

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 58

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 59

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 60

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 61 + zał.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 62

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 63

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 64

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 65

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 66

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 67

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 68

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 69

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 70

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 71

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 72

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 73

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 74

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 75

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 76

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 77

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 78

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 79

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 80

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 81

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 82

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 83

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 84

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 86

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 87

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 88

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 89

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 90

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 91 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 92

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 93

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 94

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 95

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 96

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 97

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 98

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 99

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 100

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 101

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 102 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 103

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 104

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 105

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 106

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 107

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 108

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 109

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 110

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 111

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 112

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 113

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 114

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 115

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 116

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 117

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 118

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 119

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 120

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 121

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 123

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 124

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 125

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 126

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 127

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 128

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 129

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 130

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 131

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 132

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 133

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 155

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 184

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 187

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 188

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 189

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 190

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 191

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 192

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 193

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 194

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 195

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 196

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 197

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 198

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 199

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 200

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 201

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 202

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 203

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 204

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 205

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 206 + zał.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 207

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 208

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 209

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 210

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 211

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 212

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 213

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 214

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 215

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 216

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 217

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 218

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 219

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 220

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 221

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 222

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 223

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 224

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 225

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 226

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 227

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 229

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 230

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 231

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 232

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 233

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 234

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 235

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 236

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 237 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 238

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 239 + zał. nr 1 i nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 240

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 241

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 242

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 243

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 244

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 245

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 246 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 247

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 248

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 249

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 250 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 251

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 252

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 253

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 254

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255 + załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 256

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 257

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 258 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 259

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260 + załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 261

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 262

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 263

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 264

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 265

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 266

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 267

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 268

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 269

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 270

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 271 + załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 272

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 273

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 274

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 275

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 276

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 277

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 278

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 279

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 280Zarządzenia 2017

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 225 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 226

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 229

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 231

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 232

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 233

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 236

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 237

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 240

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 242

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 244

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 245

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 246

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 247

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 248

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 249

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 250

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 251

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 252

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 253

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 254

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 264

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 265

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 266

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 267

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 269

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 270

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 271

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 272

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 273 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 274

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 275

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 276

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 277

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 278

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 279

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 280

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 281

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 282

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 283

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 284

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 285

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 286

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 287

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 288

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 289

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 290

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 291

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 292

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 293

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 294

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 295

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 296

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 297

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 298

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 299

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 300

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 301

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 302

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 303

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 304

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 305

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 306

 Zarządzenie nr 121/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 271/2016
w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie


Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 271/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie zmienione przez Zarządzenie nr 302/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 153/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. 
Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostakch usytuowanych w okregu działania Sądu Okręgowego w Warszawie  

 
Zarządzenie nr 130/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zakresu i zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie (załącznik do zarządzenia)

Zarządzenie nr 128/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Regulamin ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie 


Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

 Zarządzenie nr 40/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dni 2 i 27 maja 2016 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

Zarządznia 2015

Zarządzenie nr 173/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9

Zarządzenie nr 164/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie nr 81/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie 

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w obiekcie Sądu Okregowego w Warszawie przy ul. Kocjana 3, budynek F.

Zarządzenie nr 80/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów sądów w okręgu działania Sądu Okręgowego w Warszawie.

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu działania Sądu Okregowego w Warszawie. 

Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2015 r. do Zarządzenia nr 80/15 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni Akt.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Czytelni Akt


Zarządzenie nr 9/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zarządzenie nr 5/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie, godzin prasy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz godzin przyjęć interesantów


Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 70/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt w Sądzie Okregowym przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9.


Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt ( w siedzibie przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9) - uchylone Zarządzeniem Nr. 70/2014r.

załaczniki:

Regulamin BOI

WZORY do Regulaminu BOI

Regulamin Czytelni akt

Wnioski do regulaminuZarządzenia 2013

Zarządzenie nr 167/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 139/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej dokonywania wpisów w programie Sawa, przy wykorzystaniu tzw. "kalendarzy"


Zarządzenie nr 124/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 116/2013  Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Regulaminie bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 116.13

Zarządzenie nr 101/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wysyłania pism bez podpisu własnoręcznego  zgodnie z § 19 ust. 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 13 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 132/2012 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie". - uchylone


Zarządzenie nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Załącznik do Zarządzenia nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zarządzenia 2011

Zarządzenie nr 50/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia czytelni akt.

Zarządzenie nr 49 /11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym.Zarządzenia 2010Zarządzenie Nr 27/10 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz  działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracownikówZarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 51/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)


Zarządzenie Nr 52/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników upoważnionycg do redagowania strony internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)


Zarządzenie Nr 133/2009 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów 


Zarządzenia 2008

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 13.03.2008r Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie utworzenia pokoi gościnnych, w lokalu Sądu Okręgowego Warszawie, przy ul. Melomanów 6 w Warszawie. (zobacz zasady kwaterowania i opis pokoi)Zarządzenia 2007

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85/07 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia czytelni akt.

Aneks nr 1 do zarządzenia nr  85/07 , Aneks nr 2 do zarządzenia nr 85/07 ,Aneks nr 3 do zarządzenia nr 85/07 

załaczniki do aneksu;
1. Wzór kontrolki akt odebranych z wydziału przez czytelni

2. Wzór kontrolki akt przekazanych z wydziału do czytelni

3. Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127

Zarządzenia 2006
Archiwum zarządzeń 2004, 2005

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2004 r.

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2005 r.Zarządzenie Nr 100/2010 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2010r  (zadania czytelni nr 1 przejmuje do odwołania czytelnia nr 2).Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij