W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Okręgowy w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treść w trakcie przygotowania

Raport ds. dostępności
(plik pdf)


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Gajewski. Kontakt: bip@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 10 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Okręgowy w Warszawie odpowiada Michał Gajewski, bip@warszawa.so.gov.pl, tel.22 440 10 19.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Koordynator do spraw dostępności

Paweł Kowalczyk

tel. 607 237 064

email:dostepnosc@waw.sa.gov.pl


Za rozpatrywanie uwag i wniosków w Sądzie Okręgowym w Warszawie odpowiada: Michał Gajewski
e-mail: bip@warszawa.so.gov.pl


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
 • adres: al. "Solidarności" 127 00-950 Warszawa
 • e-mail: sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127

Budynek jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Dlatego też, planując przybycie do Sądu, należy zadzwonić i umówić się z przewodnikiem lub, będąc w budynku, poprosić Straż Sądową o jego przywołanie.

Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie, zarówno wejściem od strony al. "Solidarności" jak i od strony ul. Ogrodowej.


Wejście od strony al. "Solidarności"

Należy udać się do wejścia (oznaczonego znaczkiem na mapce) i przycisnąć przycisk dzwonka, następnie poczekać na strażnika, który otworzy bramę i wprowadzi osobę na wózku do holu głównego.

Pracownik Straży Sądowej przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej i powiadamia przewodnika, który prowadzi interesanta do wskazanego miejsca.

Wprowadzenie wózka do wind oznaczonych: nr 10 i nr 9 z osobą towarzyszącą jest możliwe tylko po zdemontowaniu podstopnic.

Jednocześnie informujemy, że niedostateczna szerokość wind nr 10 i 9 uniemożliwia transport wózków elektrycznych.

W celu ułatwienia przemieszczania się wewnątrz budynku Sądu na al. "Solidarności" 127 wyznaczono przewodników do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom oraz udostępniono wózek o odpowiednich rozmiarach, który ułatwi poruszanie się po gmachu.

Dostosowane toalety znajdują się na parterze pok. 9 korytarz G i na poszczególnych piętrach w korytarzach H pok. 122A, 231C , 355C, 463A, 559B, 645A.

Wejście od al. "Solidarności"
Zadzwoń i poczekaj - brama od strony al. ”Solidarności"


Kontakt do przewodników

Osoby pragnące opuścić gmach Sądu proszone są o kontakt z przewodnikiem lub z pracownikiem Straży Sądowej.

Straż Sądowa:  tel. 22 440 80 85 lub 80 89.


Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje jest dostęp schodami i windą.


Budynek Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje jest dostęp schodami i windą.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.


Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1. (poziom AA)
 • CSS3


Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.


Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ


Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.


Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach


Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.


Powiadom znajomego