W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu , wybierając jeden z poniższych sposobów:

  1. na adres Sąd Okręgowy w Warszawie
    al. ,,Solidarności" 127
    00-898 Warszawa;
  2. złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (BOI)  (na parterze w siedzibie głównej Sądu);
  3. przesłać na adres informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl.

Zgodnie z w/w ustawą informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami mogą zostać udostępnione za pośrednictwem portalu orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://orzeczenia.ms.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że datę prawomocności każdego z orzeczeń należy zweryfikować w Oddziale Bezpieczeństwa, gdyż na stronie www.orzeczenia.ms.gov.pl  może występować data prawomocności będąca również datą orzeczenia. Błąd ten dotyczy wszystkich spraw, w których wyroki i uzasadnienia zostały opublikowane przed 6 czerwca 2017 roku. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


Reguły anonimizacji w Portalu Orzeczeń


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

  1. nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)
  2. środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Jak realizowana jest kontrola realizacji prawa do informacji publicznej?

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Prezesa Sadu Apelacyjnego.

Na podstawie art.127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej służy odwołanie od decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zarządzenie nr 162/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie oraz powołania Zespołu ds. Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 211/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie.


Zarządzenie nr 124/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

* Pole wymagane


Powiadom znajomego