Zarządzenia 2021

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 20
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującego w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie

zał. 1. - Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
zał. 2. - Regulamin określający zasady stosowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie w 2021 roku
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 27
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29
Zarządzenie nr 30/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 35
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 36
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 37
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 38
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 39
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 40
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 41
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 42
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 43
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 44
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 45
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 46
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 47
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 48
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 49
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 50
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 51
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 52
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 53
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 54
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 55


Zarządzenia 2020

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2 w sprawie wyznaczenia referendarza sądowego do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w sprawie o sygn. XVII AmE 70/15
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4 w sprawie sposobu składania i przekazywania oświadczeń majątkowych przez sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6 w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2009 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7 w sprawie sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Procedury postępowania w zakresie prawa o zgromadzeniach

- procedura
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10 w sprawie wyznaczenia sędziego do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie o sygn. akt XXVI GC 1093/15
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15 w sprawie zwiększenia limitu udziału ławników w rozprawach
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16 w sprawie ustalenia zasad rejestracji i rozpoznawania spraw z repertorium Np w pionie Pracy i Ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 20  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23/2020  w sprawie ustalenia zasad rejestracji zażaleń poziomych w Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w XIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie

Załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 27 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Regulamin
Klauzula informacyjna
załącznik nr 1
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 30 w sprawie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy  dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie w 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31 w sprawie wytwarzania pism przewodnich "jawne po trwałym odłączeniu załączników" przez Oddział Ochrony Informacji Niejawnych Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt I C 765/17 w dniu 12 marca 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34 w sprawie wyznaczenia trzyosobowego składu sędziowskiego do rozpoznania zażalenia w sprawie o sygn. akt XXII GWwp 25/15
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 40 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt I C 765/17 w dniu 12 marca 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 41 z dnia 11 marca 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 44 z dnia 11 marca 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 45 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt IV C 906/17 w dniu 13 marca 2020 roku
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 46 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 47 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 48 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 49 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 50 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 51 w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 52 w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie nr 53/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu osobowego w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 111/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu osobowego w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 54 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 55 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 56 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 57 w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 58 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 59 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 61 w sprawie wstrzymania obsługi interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
Zarządzenie nr 62/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. (tekst jednolity z dnia 25 marca 2020 r.) w sprawie czasowego zawieszenia stosowania zarządzenia nr 47/2014 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. (ze zm.) w sprawie przyjmowania, wydawania, oraz przekazywania korespondencji przez Biuro Podawcze oraz Sekcję ds. Transportu Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję ds. Transportu

Zarządzenie nr 112/20/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia stosowania zarządzenia nr 47/2014 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. (ze zm.) w sprawie przyjmowania, wydawania, oraz przekazywania korespondencji przez Biuro Podawcze oraz Sekcję ds. Transportu Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję ds. Transportu
Zarządzenie nr 63/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 113/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 64 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 65 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 66 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 67 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 68 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 69 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 70 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 71 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 72 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 73 w sprawie udzielania do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedzi na pisma w sprawach cyklicznych
Zarządzenie nr 74/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom
Zarządzenie nr 75/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Interesantów
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 76 w sprawie objęcia obowiązkową kwarantanną wszystkich pism/akt wpływających do Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 77 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 78 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 79 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 80 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 81 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 82 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 83 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 84 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz osób przebywających w sądzie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 86 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników sądu oraz osób przebywających w sądzie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 87 w sprawie zamknięcia Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Piasecznie działającego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 88 w sprawie informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 89 w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w pionie karnym
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 90 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 91 w sprawie
Zarządzenie nr 92/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia przesyłania i przyjmowania akt spraw przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Zarządzenie nr 114/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia przesyłania i przyjmowania akt spraw przez Sąd Okręgowy w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 93 w sprawie wysyłania korespondencji do stron i uczestników postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Zarządzenie nr 94/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przesyłania do Sądu Okręgowego w Warszawie treści środków zaskarżenia za pomocą poczty elektronicznej

Zarządzenie nr 115/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przesyłania do Sądu Okręgowego w Warszawie treści środków zaskarżenia za pomocą poczty elektronicznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 95 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 96 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 97 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 98 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 99 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 100 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 101 w sprawie
Zarządzenie nr 102/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie 57/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 103 w sprawie zdjęcia z wokand terminów rozpraw i posiedzeń jawnych w kwietniu 2020 r. w sprawach, w których wobec oskarzonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 104 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 105 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 106 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 107 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 108 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 109 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 110 w sprawie
Zarządzenie nr 111/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu osobowego w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 53/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu osobowego w budynkach Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie nr 112/20/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia stosowania zarządzenia nr 47/2014 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. (ze zm.) w sprawie przyjmowania, wydawania, oraz przekazywania korespondencji przez Biuro Podawcze oraz Sekcję ds. Transportu Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję ds. Transportu

Zarządzenie nr 62/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. (tekst jednolity z dnia 25 marca 2020 r.) w sprawie czasowego zawieszenia stosowania zarządzenia nr 47/2014 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. (ze zm.) w sprawie przyjmowania, wydawania, oraz przekazywania korespondencji przez Biuro Podawcze oraz Sekcję ds. Transportu Sądu Okręgowego w Warszawie, w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję ds. Transportu
Zarządzenie nr 113/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 63/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie nr 114/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia przesyłania i przyjmowania akt spraw przez Sąd Okręgowy w Warszawie

Zarządzenie nr 92/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia przesyłania i przyjmowania akt spraw przez Sąd Okręgowy w Warszawie
Zarządzenie nr 115/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przesyłania do Sądu Okręgowego w Warszawie treści środków zaskarżenia za pomocą poczty elektronicznej

Zarządzenie nr 94/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przesyłania do Sądu Okręgowego w Warszawie treści środków zaskarżenia za pomocą poczty elektronicznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 116 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 117 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 118 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 119 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 120  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 121  w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122  w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okregowego w Warszawie w stanie epidemii
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 123  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 124  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 125  w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 122/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 126  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 127  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 128  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122/2020 w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii z dnia 5 kwietnia 2020 r., zmieniającego zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 125/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 129  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 130  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 131  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 132  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 133  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 134  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122/2020 w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii z dnia 5 kwietnia 2020 r., ze zmianami oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 135  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 136  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 137  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 138  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 139  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 140  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 141  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 142  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 143  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 144  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 145  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 146  w sprawie wyznaczenia referendarza sądowego do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w sprawie o sygn. akt XVII AmE 30/16
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 147  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 148  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 149  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 150  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 151  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 152  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 153  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 154  w sprawie dyżurów w sprawach wyborczych/referendum
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 155  w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 156  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 157  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 158  w sprawie przydziału spraw dla SSO Macieja Kruszyńskiego
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 159  w sprawie zmiany przydziału spraw dla SSO Ewy Dietkow w związku ze zmianą wydziału
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 160  w sprawie miany przydziału spraw dla SSO Mariana Kociołka w związku ze zmianą wydziału
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 161 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 162 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 163 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 164 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 165 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 166 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 167 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 168 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 169 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 170 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 171 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 172 w sprawie 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 173 w sprawie 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 174 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 175 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 176 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 177 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 178 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 179 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 180 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 181 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 182 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 183 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 184 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 200 /2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 października 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji warszawskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 185 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 200/19 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji warszawskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

załącznik nr 1

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 186 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 187 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 188 w sprawie powołania składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla aplikantów kuratorskich
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 189 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 190 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 191 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 192 w sprawie
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 193 w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 194 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 195 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 196 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 197 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 198 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 199 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie nr 200 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt II C 812/19 w dniu 23 lipca 2020 roku
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 201 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 202 w sprawie zmiany przydziału spraw dla SSO Pawła Kiety w związku ze zmianą wydziału
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 203 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 204 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 205 w sprawie 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 206 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 207 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 208 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 209 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 210 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 211 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 212 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 213 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 214 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 215 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 234 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 235 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej 
 
 
 
 
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie epidemii oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 268 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 270 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie nr 271/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie czasowego, częściowego, wstrzymania pracy Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 312 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
 
 
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 437 z dnia 28 października 2020 r.
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 562 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania przepustek uprawniających do wjazdu do garażu podziemnego oraz zasad korzystania z parkingu podziemnego Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100

Regulamin

załącznik nr 1

załącznik nr 2
 
 
 
 
 Zarządzenia 2019

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 277/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2 w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. prawidłowej obsługi Portalu Transkrypcyjnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3 Zarządzenie w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt IV C 1386/18 w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6 w sprawie zamknięcia sekretariatu XXII Wydziału Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8 w sprawie sposobu składania i przekazywania oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9 w sprawie sposobu wyznaczania referendarza sądowego do udziału w wideokonferencji + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze XXII GWzt 64/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11 w sprawie utworzenia Sekcji ds. biegłych sądowych, osoby ustanowionej przez sąd kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i osoby ubezwłasnowolnionej oraz doradców restrukturyzacyjnych w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR A. Albera-Biernat)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR M. Rzońca)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR A. Staśkiewicz)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR M. Kopeć)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR P. Jadczak)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR A. Banaszczyk)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 20 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR A. Wiśniewska-Kaluta)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR M. Barszcz)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR M. Węglewska)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR B. Kosieradzka)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywanie, orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR E. Meks)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26 w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w systemie losowego przydziału spraw (SLPS) w ramach wspólnego przydziału spraw w IX i X Wydziałach Karnych Odwoławczych Sądu Okręgowego w Warszawie + procedura i załączniki: 1, 2, 3, 4.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 27

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28 w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SO w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. + Regulamin + załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 30 w sprawie utworzenia w systemie SLPS dwóch referatów oczekujących

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31 w sprawie przydziału spraw w przypadku wystąpienia problemów technicznych programu SLPS

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie w 2019 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa SO w Warszawie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w systemie losowego przydziału spraw (SLPS) w ramach przydziału spraw w IX i X Wydziałach Karnych Odwoławczych SO w Warszawie
Załączniki:
Załącznik do Zarządzenia 34/2019
Procedura rejestracji spraw
Załącznik nr 1 do procedury
Załącznik nr 2 do procedury
Załącznik nr 3 do procedury
Załącznik nr 4 do procedury

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 35 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Anny Szymacha-Zwolińskiej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 36 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przydziału spraw w przypadku wystąpienia problemów technicznych programu SLPS + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 37 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 38 w sprawie rozpoznania wniosku Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie o odstąpienie od przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 39 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresy i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 40 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VIII K 50/18 w dniu 12 marca 2019 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 41 Zarządzenie w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VIII K 50/18 w dniu 19 marca 2019 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 42 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania przepustek uprawniających do wjazdu do garażu podziemnego oraz zasad korzystania z parkingu podziemnego Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100

Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu

załącznik nr 2 do Regulaminu

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 43 w sprawie rozpoznania wniosku Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o odstąpienie od przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 44 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dia 20 lutego 2019 r. w sprawie przydziałuy spraw w przypadku wystąpienia problemów technicznych programu SLPS

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 45 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 5 marca 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 46 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 47 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej (SSO Katarzyna Parczewska)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 48 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 49 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 50 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 51 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 52 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 53 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu składania i przekazywania oświadczeń majątkowych za 2018 rok przez sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 54 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia czynności nadzorczej + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 55 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przydziału spraw w przypadku wystąpienia problemów technicznych programu SLPS

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 56 w sprawie wyznaczenia referendarza sądowego do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w sprawie o sygnaturze akt XVII AmC 6/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 57 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 137/2011 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie organizacji pracy Sekretariatu Prezesa oraz Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Zarządzenia nr 136/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie godzin przyjęć pracowników w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 58 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie czynności określonych w par. 52d ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) poza godzinami urzędowania Sądu i w dni wolne od pracy

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 60 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzeina nr 31/2019 Prezesa Sadu Okręgowego w Warszawei z dina 20 lutego 2019 r. w sprawie przydziału spraw w przypadku wystąpienia problemów technicznych programu SLPS

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 63 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 64 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 65 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 66 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego w Pruszkowie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 67 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 68 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego w Piasecznie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 69 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 70 w sprawie ustalenia planu nadzorczego działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na rok 2019

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 71 Zarządzenie w sprawie zamknięcia sekretariatu VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego SO w Warszawie w dniach 03-04 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 73 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 74 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r.

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 75 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2012 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 marca 2012 r.

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 76 w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Pionu Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Procedura rejestracji spraw
załącznik nr 1 do Procedury
załącznik nr 2 do Procedury

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 77 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt. III C 282/19

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 78 w sprawie wstrzymania losowego przydziału spraw w wydziałach cywilnych I instancyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 79 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dyżurów wyborczych sędziów wizytatorów ds. cywilnych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 80 w sprawie reorganizacji VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego i VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejstrowego Sądu Okręgowego w Warszawie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 81 w sprawie zamknięcia sekretariatu VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 82 w sprawie dyżurów w sprawach wyborczych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 83 w sprawie wstrzymania losowego przydziału spraw w wydziałach cywilnych orzekających w sprawach rodzinnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 84 w sprawie zmiany Procedury postępowania w przypadku zarządzenia wyborów lub ogłoszenia referendum stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 206/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmienionej Zarządzeniem nr 250/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2018 r. i wprowadzenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 206/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności nadzorczej (SSO Anna Iwaszko)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 86 w sprawie zamknięcia sekretariatu VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 87 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 88 w sprawie zamknięcia sekretariatu VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejestrowego w dniach 15-16 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 89 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej (insp. Anna Stankiewicz)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 90 w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Pionu Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Procedura rejestracji spraw

załącznik do procedury

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 91 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 39/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla Urzędników Mianowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 92 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia MS w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej (SSR Małgorzata Klonowska, SR Śródmieście)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 93 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej (SSR W. Iwańczuk)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 94 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej (SSO Beata Herman)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 95 w sprawie zamknięcia sekretariatu VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie w dniach 17-19 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 96 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 97 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt III C 2/17 w dniu 26 kwietnia 2019 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 98 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt I C 765/17 w dniu 14 maja 2019 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 99 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 100 w sprawie wydania kart wstępu do budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności 127" w dniu 28 kwietnia 2019 r. celem udziału w rozprawach sygn. akt I Ns 12/19 oraz I Ns 13/19, które odbędą się na sali 221

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 101 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XVI GC 1069/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 102 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 103 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 104 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 105 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 106 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 8 maja 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 107 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 108 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 109 w sprawie wstrzymania wpływu spraw do referatu SSR (del.) Joanny Szekowskiej-Krym w dniach 8 i 9 maja 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 110 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 111 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 112

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 113 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 114 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 115 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 116 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XIII U 11007/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 117 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygnaturze akt III C 57/17 w dniach 27, 28 i 30 maja 2019 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 118 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2009 Prezesa SO w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 119 w sprawie wydawania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt III C 57/17 w dniach 28 i 30 maja 2019 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 120 w sprawie likwidacji Sekcji ds. orzecznictwa lekarskiego w XIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych oraz Sekcji ds. orzecznictwa inwalidzkiego w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 121 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. prawidłowej obsługi Portalu Transkrypcyjnego

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XX GC 656/12

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 123 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XX GC 660/12

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 124 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XX GC 692/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 125 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 126

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 127

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 128

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 129

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 130

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 131 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt XX GC 70/14

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 136 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 137 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSR Iwony Strączyńskiej


 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 138 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 139 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

 
Zarządzenie Prezesa Sadu Okręgowego w Warszawie nr 141 w sprawie  utworzenia Samodzielnej Sekcji ds.prawnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 142 w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2009 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 r.

 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 143 w sprawie limitu sesji w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 145 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 178/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ilości spraw wyznaczonych na rozprawy w miesiącu przez XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 146 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 147 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 150 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 228/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z rozpoznawaniem spraw w Sekcji Postępowania Międzynarodowego ds. z  zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 151 w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale XVI, XX i XXVI Wydziału Gospodarczego


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 152  w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale XIII i XIV Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 153 w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego  Odwoławczego i VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejestrowego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 154 w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale I, II, III, IV, XXIV i XXV Wydziału Cywilnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 155 w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale V i XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 156 w sprawie wyznaczenia sędziów do rozpoznawania spraw w składach 3 sędziów w wydziałach karnych pierwszoinstancyjnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sadu Okręgowego w Warszawie nr 157 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 159 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 160 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 161 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie limitu sesji w Sądzie Okręgowym w Warszawie


załącznik


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 162 w sprawie dyżurów w sprawach wyborczych


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 163 w sprawie wyznaczenia dyżurów wyborczych sędziów wizytatorów ds. cywilnych


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 164 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Andrzeja Sobieszczańskiego


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 165 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji  SSO Alicji Dziekańskiej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 166  w sprawie zwolnienia z odbywania sesji przez Panią SSO Iwonę Konopkę

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 167 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji przez Panią SSO Agnieszkę Techman

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 170 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 171 w sprawie wstrzymania kierowania do przydziału spraw w Przedwydziale XVI, XX i XXVI Wydziału Gospodarczego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 172 w sprawie 
wstrzymania kierowania do przydziału spraw w  XXIII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 173 w sprawie skrócenia czasu pracy w budynku przy ul. Skierniewickiej 21 w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 174 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 175 w sprawie wyznaczenia dyżurów wyborczych sędziów wizytatorów ds. cywilnych
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 176 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 177 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 178
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 179 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 180 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 181 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 182 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 183 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 184 w sprawie losowania sędziego referenta w związku z wyłączeniem systemu SLPS
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 185 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 186 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 187
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 188 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 189
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 190 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 191 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 192
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 193 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt I C 765/17 w dniu 3 października 2019 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 194 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 195
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 196 w sprawie zmiany treści załącznika do Zarządzenia nr 11/2019 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Sekcji ds. biegłych sądowych, lekarzy sądowych, osoby ustanowionej przez sąd kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i osoby ubezwłasnowolnionej  oraz doradców restrukturyzacyjnych w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie

załącznik
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 197 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 198 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 199 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 200 w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji warszawskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

załącznik nr 1

załącznik nr 2
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 201 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 202 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 203 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 204 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 205 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 206 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 207 w sprawie wydania kart wstępu na rozprawę w sprawie o sygn. akt XXIV C 242/18 w dniu 23 października 2019 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 208 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 209 w sprawie 
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 210 w sprawie wprowadzenia Harmonogramu dyżurów rozpoznawania odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia w pierwszoinstancyjnych wydziałach cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie na 2020 r.

załącznik nr 1
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 211 w sprawie organizacji pracy sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie 9-13 listopada 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 212 w sprawie wyłączenia SSO Izabeli Magdziarz od udziału w losowaniu spraw z rep. "K" na okres od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 213 w sprawie wyłączenia SSO Anny Wierciszewskiej-Chojnowskiej od udziału w losowaniu spraw z rep. "K" na okres od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 214 w sprawie wyłączenia SSO Macieja Gruszczyńskiego od udziału w losowaniu spraw z rep. "K" na okres od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 215 w sprawie wyłączenia SSO Iwony Strączyńskiej od udziału w losowaniu spraw z rep. "K" na okres od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 216 w sprawie wyłączenia SSO Anny Ptaszek od udziału w losowaniu spraw z rep. "K" na okres od 28 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 217 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 218 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 219 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 220 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 221 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 222 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 223 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 224 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 225 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 226 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 227 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 229 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 230 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 231 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 232 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 233 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 234 w sprawie ustalenia godzin urzędowania, przyjęć interesantów i pracy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 235 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 236 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 237 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 238 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 239 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygn. akt III C 323/19
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 240 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 241 w sprawie ustalenia planu dyżurów sędziów na 2020 rok
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 242 w sprawie planu zastępstw sędziów i referendarzy sądowych na 2020 rok
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 243 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 244 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt II C 21/19 w dniu 16 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 245 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 246 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 247 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 248 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 249 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 250 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 251 w sprawie zmiany systemu czasu pracy
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 252 w sprawie dofinansowania w 2019 r. kosztów poniesionych przez pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 253 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 254 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255 w sprawie
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 256 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 257 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 258 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 259 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 261 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 262 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich  z dnia 16 czerwca 2019 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 263 w sprawie określenia zasad częściowego podziału referatu Pani SSR /del./ Małgorzaty Demaniuk - Dzik
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 264 w sprawie systemu czasu pracy

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 293/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-37/17 na stanowisko Specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 292/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-36/17 na stanowisko Specjalisty w zakresie psychologii

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3 w sprawie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu bezpośrednio związanego z wprowadzeniem systemu losowego przydziału spraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8 w sprawie zasad postępowania z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14 w sprawie powierzenia czynności z zakresu zwierzchnictwa służbowego nad asystentami sędziego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16 + załącznik 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 20 W sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-6/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-5/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 27 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-4/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28 w sprawie zmiany pkt 2 Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-4/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 30 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze K-110-4/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 35 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 36 w sprawie zmiany limitu etatów kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz w Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 37 w sprawie zmiany siedziby VII Wydział Cywilnego Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 38

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 39

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 40 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 41 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 42 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 43 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzania kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w pargrafie 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 44 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności wychowanków w placówkach wymienionych w paragrafie 1 rozporzadzenia MS z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 45 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 229/2014 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 22 października 2014 roku dotyczącego nietrminowego lub nienależytego wykonania opinii przez biegłych sądowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 46 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2011 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Sądzie Okregowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 47 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 48

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 49 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 50 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-5/18 na stanowisko Specjalisty w zakresie psychologii

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 51 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 203/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu Lex Baza Dokumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 52

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 53  w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 54 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt I C 37/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 55

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 56 w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla aplikantów kuratorskich

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 57 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze KO.- 110-2/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 58

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 59

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 60 w sprawie czynności nadzorczych w wydziałach cywilnych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 61 + zał.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 62 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30 marca 2018 r

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 63

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 64

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 65 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 66 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 67

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 68

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 69

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 70

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 71

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 72

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 73

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 74

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 75

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 76 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 77 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 78 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 79 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 80 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 81 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-12/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 82 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 83 w sprawie wyznaczenia strefy korytarzy o ograniczonym dostępie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 84

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 86

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 87

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 88 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 89 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 90 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 91 + załącznik nr 1 w sprawie określenia zakresu i zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okregowego w Warszawie oraz powołania Zespołu ds. Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okregowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 92 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze K-110-12/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 93

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 94

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 95 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 96 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 97 w sprawie delegowania sędziego do uzupełnienia składu orzekającego w XXVII Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 98 w sprawie delegowania sędziego do uzupełnienia składu orzekającego w XXVII Wydziale Cywilnym Odwoławczym w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 99 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-12/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 100 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-15/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 101 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-16/18

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 102 + załącznik nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu "Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 103 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 208/2012 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 104

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 105 w sprawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie do dnia 24 maja 2018 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 106 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 107

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 108 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji poprawności legislacji wewnętrznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 109 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze KO-110-4/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 110 w sprawie zmiany limitu etatów kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 111

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 112 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 113

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 114 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 115 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 9 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 116 w sprawie delegowania sędziego do uzupełnienia składu orzekającego w sprawach XXVII Ca 1740/17 oraz XXVII Ca 3349/16 w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 117 w sprawie delegowania sędziego do uzupełnienia składu orzekającego w sprawach XXVII Ca 1740/17 oraz XXVII Ca 3349/16 w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 118 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 119 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 120 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 121 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 122 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 123

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 124 w sprawie prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w XV Wydziale Wykonywania Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie przy wykorzystaniu programu informatycznego o nazwie Należności sądowe OrCom.web.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 125

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 126

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 127

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 128 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 129 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji pracy dotyczącej sądowej kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajową Administrację Skarbową

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 130

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 131

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 132 w sprawie zmiany limitu etatów kuratorów zawodowych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie oraz w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 133 w sprawie zasad ustalania planu zastępstw sędziów oraz asesorów sądowych na 2018 rok

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 155 w sprawie zapewnienia właściwego nadzoru nad sprawnością postępowania w sprawach rozpoznawanych w XXI Wydziale Pracy oraz XIII i XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 184 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 187 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 1 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 188 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 2 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 189 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 3 sierpnia 2018 r

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 190 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 191

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 192  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 193 w sprawie zmiany Zarządzenia Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 64/2013 z dnia 20 marca 2013 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 194

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 195 w sprawie powierzenia czynności nadzorczych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 196

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 197

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 198 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 199

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 200 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 201

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 202

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 203 Zarządzenie w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Administratora Danych Osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 204

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 205 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 206 + zał. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku zarządzenia wyborów lub ogłoszenia referendum

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 207 Zarządzenie w sprawie dyżurów w sprawach wyborczych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 208

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 209 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 210 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 211

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 212 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze KO-110-5/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 213

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 214 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dyżurów wyborczych sędziów wizytatorów ds cywilnych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 215

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 216 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 217

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 218 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 219

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 220 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności  nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 221 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 222 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2018 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji poprawności legislacji wewnętrznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 223 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 224

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 225

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 226

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 227

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228 w sprawie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z rozpoznawaniem spraw w Sekcji Postępowania Międzynarodowego ds. z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 229

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 230

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 231 Zarządzenie w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 232 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 233

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 234

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 235

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 236 Zarządzenie w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 237 + załącznik nr 1 w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Cywilnych Odwoławczych Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 238

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 239 + zał. nr 1 i nr 2 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w wydziałach pionu gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 240

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 241 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 242 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 243 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie czynności nadzorczych w wydziałach cywilnych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 244 Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla aplikantów kuratorskich

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 245 w sprawie czynności nadzorczych w XIII, XIV Wydziałach Ubezpieczeń Społecznych i XXI Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 246 + załącznik nr 1 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 239/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Pionu Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 247 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 248 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dyżurów wyborczych sędziów wizytatorów ds. cywilnych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 249 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia wydziałów cywilnych do rozpoznawania protestów w trybie wyborczym

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 250 + załącznik nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku zarządzenia wyborów lub ogłoszenia referendum

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 251 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 252 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. Reguły stosowania programu AUTO-WPŁYW w pionie cywilnym, gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 253 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 270/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu AUTO-WPŁYW w pionie cywilnym, gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 254 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Jana Wawrowskiego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255 + załącznik nr 1, nr 2, nr 3 w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w systemie losowego przydziału spraw (SLPS) w ramach wspólnego przydziału spraw w VIII, XII, XVIII Wydziałach Karnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 256 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 257 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 258 + załącznik nr 1 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 259 w sprawie wprowadzenia dodatkowych kategorii spraw w systemie losowego przydziału spraw (SLPS)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260 + załącznik nr 1, załącznik nr 2 Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 261 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 260/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 262 w sprawie zapewnienia właściwego nadzoru nad sprawnością postępowania w sprawach rozpoznawanych w I, II, III, IV, VI, XXIV i XXV Wydziałach Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 263 w sprawie ustalenia kolejności sądów rejonowych rozpoznających wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na wypadek, w którym z powodów organizacyjnych nie będzie możliwe rozpoznanie takiego wniosku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 264

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 265

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 266 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 267 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Aleksandry Łączyńskiej-Mendakiewicz

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 268 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 269 w sprawie wprowadzenia Harmonogramu dyżurów rozpoznawania odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia w pierwszoinstancyjnych wydziałach cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie na 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 270

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 271 + załącznik nr 1 w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 272 w sprawie podjęcia czynności nadzorczych

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 273 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 274 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze XXII GWwp 25/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 275 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Witolda Rękosiewicza

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 276 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 277 w sprawie powierzenia zadań z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 278 w sprawie ustalenia planu dyżurów sędziów na 2019 rok

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 279 w sprawie planu zastępstw sędziów i referendarzy sądowych na 2019 rok

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 280 Zarządzenie w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Agnieszki Bedyńskiej-Abramczyk

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 281 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 282

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 283 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 284 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 267/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sparwie zwolnienia z odbywania sesji SSO Aleksandry Łączyńskiej-Mendakiewicz

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 285 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 286 Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania, przyjęć interesantów i pracy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 287 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 288

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 289 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze KO-110-6/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 290

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 291

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 292

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 293

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 294

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 295 w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 296 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 287/2018 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia czynności nadzorczej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 297 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Małgorzaty Perdion-Kalickiej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 298 w sprawie zwolnienia z odbywania sesji SSO Adrianny Szewczyk-Kubat

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 299 w sprawie wyznaczenia sędziego do przeprowadzenia kontroli w zakresie legalności oraz zasadności pobytu wychowanków w placówkach wymienionych w par. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz w zakresie legalności przyjmowania oraz przebywania osób w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 300

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 301

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 302 w sprawie wyznaczenia składu trzech sędziów zawodowych w sprawie o sygnaturze akt: III C 1786/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 303 w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 239/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rejestracji spraw w Wydziałach Pionu Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie w ramach wspólnego przydziału spraw + załącznik

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 304

 

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 225 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 226

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 228

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 229

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 231

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 232

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 233

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 236

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 237

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 240

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 242

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 244

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 245

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 246

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 247

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 248

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 249

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 250

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 251

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 252

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 253

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 254

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 255

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 260

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 264

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 265

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 266

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 267

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 269

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 270

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 271

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 272

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 273 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 274

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 275

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 276

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 277

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 278

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 279

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 280

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 281

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 282

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 283

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 284

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 285

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 286

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 287

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 288

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 289

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 290

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 291

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 292

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 293

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 294

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 295

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 296

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 297

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 298

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 299

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 300

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 301

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 302

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 303

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 304

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 305

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 306

 Zarządzenie nr 121/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 271/2016
w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie


Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 271/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zapewnienia równomiernego obciążenia pracą orzeczników pionu cywilnego, pionu gospodarczego, pionu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie zmienione przez Zarządzenie nr 302/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Zarządzenie nr 150/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 153/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. 
Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostakch usytuowanych w okregu działania Sądu Okręgowego w Warszawie  

 
Zarządzenie nr 130/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zakresu i zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie (załącznik do zarządzenia)

Zarządzenie nr 128/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie


Regulamin ,,Nocy Muzeów" w Sądzie Okręgowym w Warszawie 


Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

 Zarządzenie nr 40/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dni 2 i 27 maja 2016 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

Zarządznia 2015

Zarządzenie nr 173/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 października 2015 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9

Zarządzenie nr 164/2015 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw

Zarządzenie nr 81/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie 

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w obiekcie Sądu Okregowego w Warszawie przy ul. Kocjana 3, budynek F.

Zarządzenie nr 80/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie unormowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów sądów w okręgu działania Sądu Okręgowego w Warszawie.

Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku obowiązujący w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu działania Sądu Okregowego w Warszawie. 

Aneks nr 1 z dnia 14 sierpnia 2015 r. do Zarządzenia nr 80/15 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu na terenie obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni Akt.

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Czytelni Akt

 

Zarządzenie nr 9/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zarządzenie nr 5/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie, godzin prasy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz godzin przyjęć interesantów

 

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 70/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt w Sądzie Okregowym przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9.

 

Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie Biura Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą wydzieloną część Czytelnią akt ( w siedzibie przy Al. Solidarności 127 i przy ul. Płockiej 9) - uchylone Zarządzeniem Nr. 70/2014r.

załaczniki:

Regulamin BOI

WZORY do Regulaminu BOI

Regulamin Czytelni akt

Wnioski do regulaminu

  

 

Zarządzenia 2013

Zarządzenie nr 167/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie nr 139/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej dokonywania wpisów w programie Sawa, przy wykorzystaniu tzw. "kalendarzy"


Zarządzenie nr 124/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie

Zarządzenie nr 116/2013  Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Regulaminie bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 116.13

Zarządzenie nr 101/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wysyłania pism bez podpisu własnoręcznego  zgodnie z § 19 ust. 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz MS z dnia 13 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).

 

 

Zarządzenia 2012

Zarządzenie Nr 132/2012 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w jednostkach organizacyjnych, usytuowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie". - uchylone

 

Zarządzenie nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Załącznik do Zarządzenia nr 131/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

 

 

Zarządzenia 2011

Zarządzenie nr 50/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia czytelni akt.

Zarządzenie nr 49 /11 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym.

 

 

Zarządzenia 2010

 

 

Zarządzenie Nr 27/10 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz  działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

 

Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 51/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)

 

Zarządzenie Nr 52/2009 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników upoważnionycg do redagowania strony internetowej Sądu Okregowego w Warszawie (www.warszawa.so.gov.pl)

 

Zarządzenie Nr 133/2009 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów 

 

Zarządzenia 2008

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 13.03.2008r Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie utworzenia pokoi gościnnych, w lokalu Sądu Okręgowego Warszawie, przy ul. Melomanów 6 w Warszawie. (zobacz zasady kwaterowania i opis pokoi)

 

 

Zarządzenia 2007

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nr 85/07 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia czytelni akt.

Aneks nr 1 do zarządzenia nr  85/07 , Aneks nr 2 do zarządzenia nr 85/07 ,Aneks nr 3 do zarządzenia nr 85/07 

załaczniki do aneksu;
1. Wzór kontrolki akt odebranych z wydziału przez czytelni

2. Wzór kontrolki akt przekazanych z wydziału do czytelni

3. Regulamin czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127

Zarządzenia 2006

 

 

 

Archiwum zarządzeń 2004, 2005

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2004 r.

Archiwum zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 2005 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 100/2010 Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2010r  (zadania czytelni nr 1 przejmuje do odwołania czytelnia nr 2).