W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Zarządzenia DyrektoraZarządzenia 2019

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 16
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 33 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie w 2019 roku [pdf]Zarządzenia 2018

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-1/2018 na stanowisko Specjalista ds. inwestycji i remontów [pdf]

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-2/2018 na stanowisko Inspektor do Samodzielnej Sekcji ds. Zamówień Publicznych [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. dot. ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-1/2018 na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów[pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. dot. ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-2/2018 na stanowisko Inspektor do Samodzielnej Sekcji ds. Zamówień Publicznych [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6 w sprawie ogłoszenia konkursu o sygnaturze K-110-3/2018 na stanowisko Protokolant Sądowy [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9 w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego trybu postępowania Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie najmu lokalu użytkowego [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11 w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r. oraz treści Regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników w Sądzie Okręgowym w Warszawie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 r. [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 12 w sprawie przeprowadzenia procesu okresowej oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13 w sprawie określenia wysokości funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy w 2018 r. dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf]Zarządzenia 2009

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11
Zarządzenie Nr 12/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf] 
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 13
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 14
Zarządzenie Nr 15/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie Instrukcji podstawowych zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Nr 16/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, gospodarki magazynowej i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17

Zarządzenie Nr 18/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych i procedury ich kontroli w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 19

Zarządzenie Nr 20/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 21
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 22
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 23
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 24
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 25
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 26

Zarządzenie Nr 27/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz organizacji i trybu pracy Komisji przetargowej przygotowującej i prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] - zarządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 28
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 29
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 30
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 31
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 32

Zarządzenie Nr 33/09 Dyrektora Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz jednostkach organizacyjnych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 34
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 35
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 36

Zarządzenie Nr 37/09 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów księgowych związanych z przyjmowaniem, wykorzystaniem i zwrotem sum depozytowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]Zarządzenia 2008

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 1 
Zarządzenie Nr 2/08 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/06 z dnia 2 października 2006r.w sprawie zasad postępowania Sądu Okręgowego w Warszawie i jednostek organizacyjnych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podczas udzielania zamówień publicznych przywięziennym zakładom pracy zorganizowanym w formie gospodarstw pomocniczych i przedsiębiorstw państwowych,dla których organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości. udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania [pdf]

Zarządzenie Nr 3/08 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2008 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] - (straciło moc 19 czerwca 2009 r. - obowiązuje Zarządzenie Nr 27/09 )

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 4
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 5
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 6
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 7
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 8
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 9
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 10
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 11
Zarządzenie Nr 12/2008 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 128/06 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawki za sporządzenie analizy orzecznictwa kandydata na sędziego [pdf]
Zarządzenie Nr 13 /2008 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie wynagrodzeń członków Komisji Konkursowych za przeprowadzane rozmowy z kandydatami na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]
Zarządzenie Nr 14/2008 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2008 r.w sprawie wynagrodzeń członków Komisji Konkursowych za przeprowadzane rozmowy z kandydatami na stanowiska asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 15
Zarządzenie Nr 16/08 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przydziału środków higieny osobistej i dermatologicznych środków ochrony indywidualnej pracownikom Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf]
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 17
Zarządzenie Nr 18/08 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów i szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie [pdf]Wybrane zarządzenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z 2007 r.


Zarządzenie Nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielanie zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] (nie obowiązuje)
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 2
Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie nr 3
Zarządzenie Nr 4/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz wymagań dotyczących określenia procedur wykonywania i odbioru robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę [pdf]

załącznik nr 1 [pdf]
załącznik nr 2 [pdf]
protokół odbioru końcowego robót 3 [pdf]

Zarządzenie Nr 82/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] (nie obowiązuje)

Zarządzenie Nr 84/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] (nie obowiązuje - zmieniony przez zarządzenie Nr 130/07)

Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 7.08.2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 150/2006 z dnia 20.12.2006 r. w sprawie podnoszenia na budynkach sądowych flagi państwowej oraz flagi o barwach Warszawy [pdf]

Zarządzenie NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Zarządzenie Nr 130 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf] (nie obowiązuje zostało zmienione przez zarządzenie 3/08 - nowy regulamin).


Wybrane zarządzenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z 2006 r.

Zarządzenie Nr 124 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie stosowana kontroli finansowej z dnia 3 listopada 2006 r. [pdf]

Zarządzenie Nr 150 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie podnoszenia na budynkach sądowych flagi państwowej oraz flagi o barwach Warszawy [pdf] (zmienione 07.08.2007 r. treść w zarządzeniach z 2007 r.)


Wybrane zarządzenia Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z 2005 r.

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie Nr 78 /2005 r. z dnia 9.11.2005 r. w sprawie  podnoszenia na budynkach sądowych flagi państwowej oraz flagi o barwach Warszawy - str. 2 [pdf]
Zarządzenie Nr 86 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2005 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy- str. 3 [pdf]Powiadom znajomego