W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Ogłoszenia sądowe


 • Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą przy al. "Solidarności" 127 w Warszawie, zawiadamia osoby mające status pokrzywdzonych w zawisłym przed tutejszym Sądem postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą akt  XVIII K 5/22, przeciwko Danielowi Mijasowi z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie  w sprawie o sygn.  akt śledztwa  PO II  Ds. 75.2020, o popełnienie przez wyżej wymienionego w 2018 r., przestępstw oszustwa w związku z działalnością MIJAS-BUD Daniel Mijas z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz PIXEL Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, że termin rozprawy głównej w wyżej wymienionej sprawie wyznaczono na dzień 24 marca 2023 r., godz. 10:00 sala nr 303, w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127. Pouczenie dla pokrzywdzonego
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania grupowego z powództwa Urszuli Robak-Witkowskiej przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi MSWiA oraz Ministrowi Edukacji i Nauki, sygn. akt XXV C 1641/21, plik DOC [02.04.2023.]
 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania grupowego z powództwa Aliny Dybaś-Grabowskiej przeciwko Skarbowi Państwa - Radzi Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi MSWiA, sygn. akt XXV C 136/21, plik DOC [23.04.2023.]
 • Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XII K 128/22, uprzednio prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu w sprawach o sygn. akt PO IX Ds. 4.2017, PO IX Ds. 6.2018 oraz PO IX Ds. 13.2020, przeciwko Pawłowi B., Mateuszowi K., Damianowi S., Pawłowi B. oraz Dominikowi J., oskarżonym o czyny polegające na oszustwach dokonywanych za pośrednictwem serwisów internetowych i mediów społecznościowych poprzez organizowanie fałszywych konkursów i promocji, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., powiadamia pokrzywdzonych o terminie i miejscu posiedzenia, które odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego przy al. Solidarności 127, 00-898 w Warszawie 3 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 200. Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Postępowanie może zakończyć się bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia przez pokrzywdzonego oświadczenia, że będzie działał w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego z uwagi na złożony przez prokuratora wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar. Zgodnie z art. 343 § 2 k.p.k. uwzględnienie wniosku jest możliwe, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. Pokrzywdzony może być oskarżycielem posiłkowym, jeśli oświadczenie o tym złoży do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, przy czym sąd może na podstawie art. 56 § 1 k.p.k. ograniczyć listę oskarżycieli posiłkowych jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. [03.04.2023.]

 • Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVIII Karny zawiadamia pokrzywdzonych ujawnionych w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 3 Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, sygn. akt 3041-3.Ds.21.2021 przeciwko Bohdanowi Kobzarowi oskarżonemu o czyny z art. 258§1 k.k, art. 286§1 k.k. w zb. z art. 287§1 k.k. w zb. z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. i w zw. z art. 91§1 k.k., art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., 286§1 k.k., 202§3 i 4a k.k., 270§3 k.k. i art. 276 k.k. oraz Maksimowi Astroha oskarżonemu o czyny z art. 258§1 k.k., art. 286§1 k.k. w zb. z art. 287§1 k.k. w zb. z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. oraz art. 299§1 i 5 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k, iż sprawa ta przed Sądem zawisła pod sygnaturą XVIII K. 222/22. Sprawa ta dotyczy oszustw przy wykorzystaniu portali OLX.pl i Allegro. pl. i wyłudzeniu kodów BLIK. Wyznaczono następujące terminy rozpraw:

  5, 11, 18, 24 i 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.00, sala nr 303 (z wyłączeniem 18 kwietnia 2023r., kiedy to rozprawa odbędzie się w sali nr 111)

  Każdy pokrzywdzony ustalony w sprawie może wstąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego i w ten sposób uzyskać prawa strony procesowej. Należy uczynić to przed otwarciem przewodu na pierwszej rozprawie głównej. Późniejsze złożenie oświadczenia o zamiarze działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego  skutkować będzie odmową. Zgodnie z art. 49a k.p.k. pokrzywdzony do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46§1 Kodeksu karnego (orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienie). Ponadto Sąd poucza o treści art. 387§2 k.p.k. , zgodnie z którym Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. [04.04.2023.]

 • ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH o terminie rozprawy w sprawie sygn. akt XII K152/22 (pop. sygn. XII K 294/12)

  Na podstawie art. 131§2 Kodeksu Postępowania Karnego Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że w dniu 17 maja 2023 r. o godzinie 9:30 w sali nr 200 Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Al. Solidarności 127 odbędzie się rozprawa główna w sprawie o sygnaturze XII K152/22, w której oskarżonym (wymienić ich nazwiska) zarzuca się popełnienie  przestępstw z art. 296 § 3 k.k., które były objęte postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygnaturą V Ds. 152/2006.

  Sąd informuje, że w sprawie wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień 19 maja 2023 r. godz. 9:30 s. 200. Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod nr tel.  22 440 80 00. Stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe. Pouczenie dla pokrzywdzonego  [17.05.2023.]

 • Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w sprawie o sygn. akt XII K 53/21, uprzednio prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie o sygn. akt PO II Ds. 68.2016, przeciwko Sebastianowi C., Marcie D., Dorowi L., Ibragimowi E., Kindze G., Reuvenowi H., Aleksandrowi H., Damianowi K., Agiti K., Konradowi N., Eyalowi P., Danielowi P., Marcinowi P., Radosławowi S., Marcinowi S., Karolinie W. i Davidowi T., oskarżonym o czyny polegające na braniu udziału nie później niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Polski mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych i popełnianiu oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k. oraz o czyny polegające na dokonywaniu nie później niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. na terenie Polski w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oszustw w ramach prowadzonej działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. o czyny z art. 178 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz o przestępstwo posiadania substancji psychotropowej, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

  powiadamia pokrzywdzonych o terminach i miejscu rozpraw, które odbędą się w budynku Sądu Okręgowego przy al. Solidarności 127, 00-898 w Warszawie w dniach: 09 marca 2023 r. godz. 10.30 s. 222, 16 marca 2023 r. godz. 10.30 s. 230, 23 marca 2023 r. godz. 10.30 s. 230, 13 kwietnia 2023 r. godz. 10.30 s. 230, 24 kwietnia 2023 r. godz. 10.30 s. 200, 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.30 s. 230, 11 maja 2023 r. godz. 10.30 s. 200, 18 maja 2023 r. godz. 10.30 s. 200, 25 maja 2023 r. godz. 10.30 s. 230, numery sal mogą ulec zmianie, wówczas zostaną podane na wokandzie, można je również ustalić w sekretariacie wydziału.

  Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzony może być oskarżycielem posiłkowym, jeśli oświadczenie o tym złoży do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, przy czym sąd może na podstawie art. 56 § 1 k.p.k. ograniczyć listę oskarżycieli posiłkowych jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. [25.05.2023.]

 • postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania grupowego z powództwa Explosion  Club  sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przeciwko   Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygn. akt II C 225/21, plik DOC. [14.06.2023.]

Powiadom znajomego