W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Obsługa interesantówKontakt z Biurem Obsługi Interesantów i Czytelnią Akt
al. "Solidarności" 127
w sprawach cywilnych, karnych oraz sprawach dot. egzekucji alimentów z zagranicy
tel. 22 440 80 00
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

ul. Płocka 9
w sprawach ubezpieczeń społecznych, pracy, rodzinnych oraz sprawach prowadzonych w wydziałach cywilnych odwoławczych
tel. 22 440 50 00
e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

ul. Czerniakowska 100
w sprawach gospodarczych
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl


Zamawianie akt

Kierownik Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt: Agnieszka Lasota
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika: Agnieszka Dąbrowska
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika: Krzysztof Mackiewicz
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

Zastępca Kierownika: Agnieszka Chmielewska
ul. Czerniakowska 100
00-454 WarszawaW związku z Zarządzeniem nr 23/2024 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2024 r. w terminie od dnia 8 lipca 2024 r. do odwołania nie będzie możliwe udostępnienie akt w Czytelni akt, jak również nie będzie możliwości odbioru zamówionych dokumentów z wydziałów:

V Wydziału Cywilnego Odwoławczego
XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego
XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XIV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XXI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Akta spraw prowadzonych w:

VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym
VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym – Sekcja II instancji
VII Wydziale Cywilnym Rodzinnym i Rejestrowym
XIII Wydziale Ubezpieczeń Sekcja ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa 

udostępniane będą w Czytelni akt w pok. nr 11 (korytarz G) w siedzibie Sądu przy al. "Solidarności" 127, po wcześniejszym ich zamówieniu (tel. 22 440 50 00 lub e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl).

Odbiór zamówionych dokumentów m.in. odpisów orzeczeń lub kserokopii z ww. wydziałów możliwy będzie w Biurze Obsługi Interesantów w pok. 20 (korytarz G) w siedzibie Sądu przy al. "Solidarności" 127.

Nadto, wobec zaistniałej sytuacji uprzejmie prosimy Państwa o kontakt przed przybyciem  w celu potwierdzenia dostępności zamówionych akt, jak również potwierdzenia terminu odbioru dokumentów  (tel. 22 440 50 00 lub e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl).

Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów w godzinach:
w poniedziałki 

8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Czytelnia akt: 
w poniedziałki
8:30 - 18:00 (wydawanie akt do godz. 17:30)  
od wtorku do piątku
8:30 - 15.30 (wydawanie akt do godz. 15:00)

Kasa Sądu:
w poniedziałki
godz. 10:00 - 18:00
od wtorku do piątku
8:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
w poniedziałki 
8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
hol główny - okienka przy Kasach
w poniedziałki 

8:30 - 18:00 
od wtorku do piątku 
8:30 - 15.30

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w wydziałach przy al. "Solidarności" 127 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w pokoju 20 (kor. G).

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100 na parterze, w holu głównym i Czytelni akt, na parterze, pokój nr 53.


Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie udziela informacji zgodnie z § 123 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514),


Zakres udzielanych informacji

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:
    - imiona i nazwiska sędziów;
    - sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone.
2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).
3. Informacje zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów.
4. W zakresie kosztów sądowych udzielane są informację dotyczące wyłącznie podstawowych regulacji zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U.2023.0.1144 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) tj. stałych opłat wyłączając procentowe ich wyliczenie.


Czytelnia akt przyjmuje interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30 - 18:00 (przy czym akta wydawane są do godz.: 17:30)

od wtorku do piątku: 8:30 - 15:30 (przy czym akta wydawane są do godz. 15:00) 


W Czytelni akt w siedzibie Sądu przy al. "Solidarności" 127 udostępnia się akta z wydziałów:


I Wydziału Cywilnego
II Wydziału Cywilnego
III Wydziału Cywilnego
IV Wydziału Cywilnego
VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejestrowego - Sekcja ds. rejestrowych
VIII Wydziału Karnego
IX Wydziału Karnego Odwoławczego
X Wydziału Karnego Odwoławczego
XI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
XII Wydziału Karnego
XV Wydziału Wykonywania Orzeczeń
XVIII Wydziału Karnego
XIX Wydziału Wizytacyjnego
XXIV Wydziału Cywilnego
XXV Wydziału Cywilnego
XXVIII Wydziału Cywilnego


tel. 22 440 80 00


e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl lub Formularz zamawiania akt do Czytelni akt. 


W Czytelni akt w siedzibie Sądu przy ul. Płockiej 9 udostępnia się akta z wydziałów:


V Wydziału Cywilnego Odwoławczego
VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego
VII Wydziału Cywilnego Rodzinnego i Rejestrowego
XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XIV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XXI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
XXVII Wydziału Cywilnego 


tel. 22 440 50 00


e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl lub Formularz zamawiania akt do Czytelni akt.


W Czytelni akt w siedzibie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 udostępnia się akta z wydziałów:


XVI Wydziału Wydziału Gospodarczego
XVII Wydziału Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
XX Wydziału Gospodarczego
XXII Wydziału Własności Intelektualnej
XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych
XXVI Wydziału Gospodarczego


tel. 22 440 07 27


e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl lub  Formularz zamawiania akt do Czytelni akt.


Akta spraw z Wydziałów zlokalizowanych w siedzibie Sądu przy ul. Przyokopowej 33 oraz ul. Płockiej 5a zamawiane są z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.Składając zamówienie należy podać:

- sygnaturę sprawy,
- imię i nazwisko osoby, która będzie zapoznawać się z aktami oraz jej status w postępowaniu (np. powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo może zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, jednakże należy zaznaczyć tę okoliczność przy zamawianiu akt),
- nazwiska stron, uczestników lub nazwę podmiotów biorących udział w sprawie,
- w przypadku sprawy wielotomowej, również numer tomu akt,
- proponowany termin i godzinę przeglądania akt,
- dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.
 


W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego – osobom przygotowującym pracę naukową, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:
- złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
- dołączenie do wniosku z punktu 1 stosownego zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego status studenta oraz fakt pisania pracy i jej temat,
- zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego – dziennikarzom, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:
- złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
- dołączenie do wniosku z punktu 1 dokumentu poświadczającego posiadanie statusu dziennikarza w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914), np. skan legitymacji prasowej bądź upoważnienie do działania na rzecz i w imieniu prasy,
- zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

W przypadku innych osób niebędących stronami lub uczestnikami postępowania nieprocesowego, akta udostępniane są po uprzednim spełnieniu następujących warunków:
- złożenie wniosku o wgląd do akt (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wniosekoakta@warszawa.so.gov.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadesłanego na adres tut. Sądu bądź za pośrednictwem platformy ePUAP) wraz z krótkim jego umotywowaniem,
- dołączenie do wniosku z punktu 1 dokumentu/ów potwierdzającego/ych fakty, na które powołuje się Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku o wgląd do akt,
- zamówienie akt do Czytelni (osobiście, telefonicznie, elektronicznie), po uprzednim otrzymaniu telefonicznej/mailowej informacji od pracownika Oddziału Bezpieczeństwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku


Wyrażenie zgody na wgląd w akta nie jest równoznaczne z możliwością wykonywania fotokopii kart akt sprawy.

Wydanie akt sprawy w Czytelni akt poprzedza zapoznanie się i podpisanie przez wnioskującego pouczenia o konieczności ochrony danych osobowych zawartej w udostępnionej do wglądu dokumentacji.

Procedura dotycząca obiegu wniosków o udostępnienie spraw sądowych, składanych przez osoby, które nie są stroną postępowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie [PDF]


Procedura dotycząca obiegu wniosków o udostępnienie spraw sądowych, składanych przez osoby, które nie są stroną postępowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie 
[PDF]

 KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu składania odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 4779§1 k.p.c. odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
Pełna treść pouczenia w tym zakresie znajduje się na odwrocie decyzji organu emerytalnego.
Wniesienie odwołania bezpośrednio do Sądu wydłuża czas postępowania, z uwagi na konieczność przesłania niniejszego odwołania do organu, który wydał decyzję celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie oraz nadesłanie akt emerytalno-rentowych do Sądu.


Zarządzenie nr 589/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Obsługi Interesantów oraz Regulaminu Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Warszawie (PDF)
Zarządzenie nr 3331/2023 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dni 19 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 589/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2021 r. (PDF) (DOC)

- Regulamin Biura Obsługi Interesantów (PDF) (DOC)
- Regulamin Czytelni Akt (PDF) (DOC)
   Załącznik nr 1 (PDF)
   Załącznik nr 2 (PDF)
   Załącznik nr 3 (PDF)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 Powiadom znajomego