W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądów Rejonowych znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Podstawa prawna
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Właściwy organ
określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek

O czym należy pamiętać
• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia

Sposób wnoszenie skarg i wniosków:
1) na piśmie adresując:

Prezes/
Wiceprezes ds. cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych/rodzinnych/karnych

Sądu Okręgowego w Warszawie   
al. ,,Solidarności" 127    
00-898 Warszawa   

Wiceprezes ds. gospodarczych
Sądu Okręgowego w Warszawie

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa 


Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu przy al. ,,Solidarności" 127 (parter, pok. 20, korytarz G) i ul. Czerniakowskiej 100 (parter - hol) oraz w Biurze Podawczym Sądu i w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Płockiej 9 (parter) lub drogą pocztową.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro_podawcze@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);
  • za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP
  • ustnie do protokołu:

- skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych oraz karnych  - przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy al. ,,Solidarności" 127;
- skargi i wnioski  dot. spraw gospodarczych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100;
- skargi i wnioski dot. spraw pracy i ubezpieczeń społecznych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Płockiej 9.


wzór skargi/wniosku

wzór protokołu

 

Termin załatwienia skargi
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane