W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Komunikaty

Dane osobowe i wizerunek oskarżonego, świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych są chronione, przez co wymagają stosownej anonimizacji.

Upublicznienie wizerunku lub danych osobowych oskarżonego może nastąpić w dwóch przypadkach:
1) za jego wyraźną zgodą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), lub
2) gdy ze względu na ważny interes społeczny sąd orzekający w sprawie wyrazi na to zgodę.Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2021 [pdf]

Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2020 [pdf]


KOMUNIKAT Z DNIA 11.01.2022.

Aktualizacja 27/01/2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny informuje, że termin rozprawy wyznaczony na dzień 28 stycznia 2022 roku godz. 10:00 w sprawie o sygn. XII K 176/20 dot. Konrada K. i innych zostaje odwołany z uwagi na chorobę jednego z oskarżonych i wniosek jego obrońcy.
Ponadto informuje, że pozostają aktualne  terminy rozpraw wyznaczone na dni 23 i 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 roku.


Aktualizacja 26/01/2022


Sekretariat XII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie informuje pokrzywdzonych oraz media, że przebieg rozpraw w sprawie XII K 176/20 będzie transmitowany on-line, aby w ten sposób umożliwić udział wszystkim zainteresowanym.
Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne bezpośredni udział w rozprawie nie będzie możliwy.
Transmisja pierwszej rozprawy będzie miała miejsce 28 stycznia 2022 roku, godz. 10.00

Kolejne transmisje odbywać się będą zgodnie z zaplanowanym przez Sąd harmonogramem rozpraw.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że wygenerowany został nowy link do transmisji przebiegu rozprawy w sprawie XII K 176/20.

Przedstawiciele mediów oraz pokrzywdzeni zainteresowani uzyskaniem dostępu do tego linku winni zgłaszać się do Sekcji Prasowej Sądu Okręgowego w Warszawie najpóźniej do 28 stycznia 2022 roku do godz. 8:30.

Pokrzywdzeni w celu weryfikacji powinni wskazać, oprócz imienia i nazwiska, nr PESEL.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: sekcja.prasowa@warszawa.so.gov.pl

Pouczenie
"Zabrania się utrwalania i rozpowszechniania przebiegu rozprawy oraz zabrania się publikacji danych osobowych i wizerunków osób uczestniczących w rozprawie".


KOMUNIKAT Z DNIA 13.09.2021.
Sąd Okręgowy w Warszawie informuje, że Zarządzeniem nr 470/21 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych SSO Piotra Gąciarka na okres 1 miesiąca.
Uzasadnieniem tej decyzji jest wzgląd na istotne interesy służby oraz powagę sądu, w związku z prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do sędziego SO Piotra Gąciarka czynnościami wyjaśniającymi oraz faktem, że odmówił on orzekania i nie wypełnił swoich obowiązków służbowych w dniu 13 września 2021 r.


KOMUNIKAT Z DNIA 13.04.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie.

Powyższe postanowienie jest niezaskarżalne.KOMUNIKAT Z DNIA 08.04.2021.

W związku ze złożonym zażaleniem na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie nieuwzględnienia wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Leszka C., Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2021 r.  utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.


KOMUNIKAT Z DNIA 28.02.2021.
W nawiązaniu do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku,  sygn. akt  II AKz 1394/20 uprzejmie informujemy, iż sędzia  Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya pozostaje nadal zawieszony w obowiązkach służbowych.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.02.2021 roku w sprawie o sygn. akt II AKz 1394/20 rozstrzygnęło tylko i wyłącznie kwestię zasadności postanowienia,  wydanego przez SSO Igora Tuleyę o zawieszeniu  postępowania karnego w sprawie o sygn. akt  VIII K 105/17. Powyższe rozstrzygnięcie nie wpływa na zmianę stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie konieczności respektowania uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej z dnia 18.11.2020 roku o zgodzie na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej i zawieszeniu  w obowiązkach służbowych.


KOMUNIKAT Z DNIA 02.02.2021.
Informujemy, że w dniu 01 lutego 2021 r. sędzia Dariusz Drajewicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, która została przyjęta przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art. 27 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


KOMUNIKAT Z DNIA 26.01.2021.

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Kajetana P. oskarżonego o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k. i art. 222 § 1 k.k. w zw. art. 31 § 2 k.k uznał go za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i orzekł łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności, która będzie odbywana w systemie terapeutycznym.

Z uwagi na to, że rozprawa sądowa była prowadzona z wyłączeniem jawności Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie nie udzieli informacji o motywach rozstrzygnięcia.KOMUNIKAT Z DNIA 23.01.2021.

W związku z dużym zainteresowaniem opinii społecznej sprawą Pana Sławomira S. oraz pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o Jego ubezwłasnowolnieniu, informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prokuratura Okręgowego w Warszawie z udziałem Sławomira S. i Marioli S. o ubezwłasnowolnienie całkowite Sławomira S., postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r. rozstrzygnął jedynie wniosek Prokuratora o udzielenie zabezpieczenia, w ten sposób, że wyraził zgodę na przetransportowanie Sławomira S. z Derriford Hospital w P. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w O. Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne, podlega zaskarżeniu zażaleniem. Sąd nie orzekł o ubezwłasnowolnieniu uczestnika, sprawa o ubezwłasnowolnienie jest w toku.

Samodzielna Sekcja PrasowaInformacji dotyczących terminów posiedzeń i rozpraw udziela wyłącznie Samodzielna Sekcja Prasowa. 


Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w obiektach sądowych zlokalizowanych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzony został zakaz fotografowania / filmowania / następujących miejsc.


 1. strefa kontroli osób wchodzących do obiektów;
 2. pomieszczenia węzła kasowego wraz ze strefą okienek kasowych i częścią korytarza, w którym są usytuowane
  – w czasie godzin ich otwarcia;
 3. pomieszczenia archiwów sądowych;
 4. serwerownie, punkty dystrybucyjne i pozostałe pomieszczenia techniczne;
 5. dziedzińce i parkingi wewnętrzne;
 6. pomieszczenia i strefy ochronne będące w dyspozycji Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności Kancelaria Tajna (wraz z fragmentem korytarza w bezpośredniej bliskości wejścia do niej), archiwa Kancelarii Tajnej,
  strefa ochronna z salą przeznaczoną do rozpraw i posiedzeń niejawnych (wraz z częścią korytarza przylegającego bezpośrednio do niej);
 7. pomieszczenia będące w dyspozycji Straży Sądowej;
 8. pomieszczenia będące w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczone dla osób zatrzymanych i konwojowanych;
 9. teren wygrodzony wraz z budynkiem, w którym zlokalizowane są sale do rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz budynek, w którym znajduje się strefa kontroli osób wchodzących, zlokalizowane przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Uwaga: Nagrania wypowiedzi odbywają się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 (pok. 336) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane