W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą normuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r.poz.1657).

Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, uwierzytelnienia wymagają dokumenty przeznaczone do użytku za granicą (do uzyskania apostille):

1. dokumenty sądowe

autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia:

- prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,

- prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny.

2. dokumenty notarialne

autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy.

 

Nie wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

1. tłumaczenia dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego

- autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

2. zapytania o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności), jak również odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

- dokumenty poświadczane są bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

W świetle przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 ) za każde poświadczenie podpisu sędziego/notariusza/referendarza sądowego/sekretarza sądowego należna jest opłata skarbowa w wysokości - 26 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:

- w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. "Solidarności" 90, parter,              

- od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej przelewem internetowym w tytule przelewu należy wpisać:

„Opłata za uwierzytelnienie podpisu …” (jeżeli jest to dokument sądowy należy wpisać sygnaturę sprawy np. I C 123/19, jeżeli notarialny wpisać numer repertorium np. rep. A 123/19). W przypadku składania większej ilości dokumentów należy wpisać pierwszą sygnaturę i podać ilość dokumentów.

Potwierdzenie opłaty dokonanej przelewem winno zawierać również informację, iż operacja finansowa została zrealizowana.

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać:

1.  osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) składając dokumenty na Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Warszawie (al. „Solidarności” 127) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-15.30.  

Wymagane dokumenty:

  • oryginały dokumentów przeznaczonych do uwierzytelnienia;
  • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej (potwierdzenia wpłat zostaną zwrócone);
  • wniosek o legalizację dokumentów (wzór poniżej).

Odbiór uwierzytelnionych dokumentów:

Złożone dokumenty można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Warszawie. Uwierzytelnienie trwa do dwóch dni roboczych.

2. korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą na adres:

Sąd Okręgowy w Warszawie
Oddział Administracyjny
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa

wraz z wnioskiem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej wskazując adres zwrotny i dane kontaktowe.

Zalegalizowane dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

wniosek [doc]
wniosek [pdf]

Informacja telefoniczna:

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: 22 440 80 00
e-mail:legalizacje@warszawa.so.gov.pl
lub pod numerem 22 440 11 00

Powiadom znajomego