W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, al. ,,Solidarności" 127, 00-898 Warszawa;
  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na obsługiwany przez Oddział Bezpieczeństwa adres: informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu - adres skrzynki ePUAP Sądu Okręgowego w Warszawie: /pnt4k937dn/SkrytkaESP;
  • za pośrednictwem elektronicznego formularza – „Wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

  • nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku;
  • środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonej we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Orzeczenia anonimizowane są zgodnie z Reguły anonimizacji utworzonymi na podstawie załącznika nr 5 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.


Zanonimizowane orzeczenia publikowane są:
 

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Jak realizowana jest kontrola realizacji prawa do informacji publicznej?

Wnioskodawcy, któremu decyzją administracyjną odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Prezesa Sadu Apelacyjnego.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Zarządzenie nr 3263/23 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie oraz powołania Zespołu ds. Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie
Zarządzenie nr 3351/2023 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania obowiązującego w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Powiadom znajomego