W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Rejestr Partii Politycznych

Wersja strony w formacie XML

Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie 

Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 857) zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.

Do zgłoszenia należy załączyć:
- statut partii politycznej,
- wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych; każda strona wykazu powinna być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.


Dostęp do Rejestru Partii Politycznych

Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.

Informacje o rejestrze partii politycznych udzielane są:
- pod nr. tel.: 22 440 80 00
- w Czytelni akt przy al. "Solidarności" 127, nr pokoju 11

Istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów:
- w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie, pokój 11 (parter, korytarz G), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30;
- online (Rejestr Online)


Każdy może pod nadzorem sekretarza sądowego przeglądać rejestr.
Każdemu przysługuje prawo otrzymywania od Sądu uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.

Odpisy i wyciągi podlegają opłacie. Za odpisy i wyciągi z ewidencji i statutów partii politycznych pobiera się opłatę w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu statutu partii politycznych pobiera się opłatę w kwocie 100 zł., bez limitu stron.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane