W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

XML

Treść

Spis wszystkich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce prowadzi:

VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie,
przy al. "Solidarności" 127

00-898 WarszawaPodstawa prawna

- Działalność Funduszy Inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).
- Sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 226 poz. 2294).


Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych 

Dla każdego funduszu inwestycyjnego prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.

Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

 1. numer kolejny wpisu;
 2. nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny - REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego - również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego; funduszu z wydzielonymi subfunduszami - również nazwy poszczególnych subfunduszy;
 3. cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu;
 4. firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr;
 5. informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów;
 6. członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu;
 7. firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza;
 8. wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian;
 9. liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego);
 10. informacja o przejęciu zarządzania funduszem, przekształceniu funduszu, rozpoczęciu połączenia z innym funduszem (ze wskazaniem, czy fundusz jest funduszem przejmującym, czy przejmowanym), wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu oraz dane likwidatorów;
 11. data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1;
 12. data wykreślenia funduszu z rejestru;
 13. uwagi.

Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.Dostęp do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

Informacje o rejestrze funduszach inwestycyjnych:
- pod nr. tel.: 22 440 80 00
- w Czytelni akt przy al. "Solidarności" 127, nr pokoju 11


Rejestr zawiera aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.

Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Powyższe dokumenty przegląda się w czytelni sądu.

Istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie, pokój 11 (parter, korytarz G), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30.

Zaświadczenie, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane