W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Tabele statystyczne

1. Analiza pracy sędziów Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie za okres:  I-XII 2009r

2. Analiza pracy sędziów Wydziałów Grodzkich Sądów Rejonowych w okręgu SO w Warszawie ]za okres styczeń - grudzień   2009 roku  

3. Analiza pracy sędziów Wydziały Karne I instancji za okres:  I-XII 2009r

4. Analiza pracy sędziów Wydziały KarneOdwoławcze za okres:  I-XII 2009r

5. Analiza pracy sędziów Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego  dla m. st. Warszawy za okres:  I-XII 2009r.

6. Analiza pracy sędziów rodzinnych w okregu za rok 2009r.

7. Informacja dotycząca wpływu, załatwienia spraw oraz efektywnego czasu pracy i obciążenia orzeczników w Wydziałach Wieczystoksięgowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie 12 m-cy 2008r. /  12 m-cy 2009r. (załącznik)

7a. Informacja o średniomiesięcznym wpływie i średniomiesięcznym załatwieniu na 1 orzecznika w Wydziałach Wieczystoksięgowych w Okręgu SO w Warszawie porównawczo  12 m-cy 2008r.  /  12 m-cy 2009r.

8. Informacja o rzeczywistym średniomiesięcznym obciążeniu 1 sędziego w I - instancyjnych Wydziałach Cywlinych SO w Warszawie za okres: I - XII 2008 / I - XII 2009

9. Ruch spraw ogółem  (statystyczny okręgu Okręgowego   wWarszawie zaokres  1992-2008 r.

9a. Ruch spraw ogółem w Sądach Rejonowych w okręgu S.O. w W-wie za okres : 1990 - I półr. 2002 r.

9b. Ruch spraw ogółem w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za okres : 1990 - I półr. 2002 r.

10. Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wg.rodzajów spraw za 12 m-cy 2008r. / 12 m-cy.2009r. 

11. Ruch spraw wg.kategori SO za okres 12 m-cy 2008 i 12 m-cy 2009r.

12. Ruch spraw Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie wg.rodzajów spraw za okres 12 m-cy  2008r / 12 m-cy  2009r.

13. Ilość tzw. starych  spraw do załatwienia  w Wydziałach  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych wg stanu na 31.12.2008r. / 31.12.2009r.

14. Ruch  spraw  K  w  wydziałach  karnych i grodzkich SR za okres: rok  2007, 2008, 2009  

15[nbsp]Ruch spraw w wydziałach  karnych   SR  za okres:    rok  2007, 2008, 2009  

16. Terminowość postępowania    międzyinstancyjnego  w  sprawach   A Ka dot. :   VIII  i  XVIIII  Wydziałów  Karnych  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie (na podstawie sprawozdania statystycznego S. A. w  W-wie   MS S - 5 a)za  okres XII  2006 r /2007 r. / 2008 r. / 2009 r.

17. Księgi wieczyste – informacja statystyczna za okres: 12 m-cy 2008 / 12 m-cy 2009r.

18. Ruch  spraw w Wydziałach CywilnychSądu Okręgowego w Warszawie za okres 12 m-cy 2008r. / 12 m-cy 2009r.

19. Ruch spraw w Wydziałach Grodzkich za okres  2008r. /  2009r.

20. Ruch  spraw K  w Wydziałach Karnych i Grodzkich   Sądów Rejonowych  w  okręgu  S.O. w  W-wie
za  okres]: styczeń -  grudzień    2009 r

21. Ruch spraw karnych ogólnychw Wydziałach Karnych Sądów Rejonowych w okręgu S. O. w W-wie za okres : 1992    -  2009 r.

22.  Ruch  spraw  -Wydziały Karne i Grodzkie  Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za  okres:styczeń - grudzień  2009r. 

23. Ruch spraw w Wydziałach Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszaw dane statystyczne za  2008 rok  -  oraz za 2009 rok.

24. Ruch spraw wg rodzajów porównawczo 2008-2009

25. Informacja o pracy Wydziałów Rodzinnych za 12 miesięcy 2008r./12 miesięcy 2009r

26. Informacja o  średniomiesięcznym obciążeniu 1 sędziego w  Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  SO w Warszawie za okres: 12  m-cy  2008r. 12  m-cy  2009r.

27. Ruch    spraw  oraz  obciążenie  sędziów (statystyczne i rzeczywiste) w Sądzie Okręgowym w Warszawie
 za  okres: I-XII  2008 r. /I - XII 2009 r.

28. Analiza Pracy Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych  w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za 12 miesięcy 2009r.

29. Ruch spraw w Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za 12 miesięcy 2008 / 12 miesięcy 2009r.

30. Ewidencja Spraw z Wykazu S w Sądzie Okręgowym w Warszawie

31. Ewidencja spraw z Wykazu S w Sądzie Okręgowym w Warszawie ( pion karny ) w I - XII. 2009 r.

32. Analiza pracy sędziów  Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego za  okres 12 m-cy 2009r. 

33. Ruch spraw w Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie za okres 12 miesięcy 2008r./12 miesięcy 2009r.

34. Ruch spraw - Wydziały Gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie według rodzaju spraw za okres 2008 / 2009

35. Wyniki apelacyjne za  2009 rok Wydziały  Gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie

36. Stan spraw starych w poszczególnych Wydziałach Cywilnych SO w Warszawie porównawczo na dzień 31.12.2006r., 31.12.2007r., 31.12.2008r. i 31.12.2009r. (I instancja)

37. Stabilność orzecznictwa w VIII i XVIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie w latach : 2004 - 2009

38. Stan Spraw starych w Wydziałach Sądu Okręgowego w Warszawie wg stanu na dzień 31 grudnia : 2007 r. / 2008 r. / 2009 r. (na podstawie sprawozdań GUS)

39. Stan Spraw starych w Wydziałach Sadów Rejonowych wg stanu na dzień 31 grudnia : 2007 r. / 2008 r. / 2009 r. (na podstawie sprawozdań GUS)

40. Stan Spraw starych w Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na dzień 31 grudnia :  2008 r. / 2009 r.

41. Informacja statystyczna dot. :Ko Un - O za okres : I - XII. 2009  r.

42. Informacja statystyczna Wydziały Karne Sądu Okręgowego w Warszawie ogółem za okres :2004/2005/2006/2007/2008/2009 r.

43. Informacja statystyczna Wydziały Karne Sądu Okręgowego w Warszawie za okres :2007/2008/2009 r.

44. Ruch spraw w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie za okres: 2008/ 2009.

45. Ruch spraw w Wydziałach Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  za okres: 2008/ 2009.

46.Terminowośćś obiegu międzyinstancyjnego w sprawach A Ka dot. : VIII i XVIIII Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego w Warszawie (na podstawie sprawozdania statystycznego S. A. w W-wie MS S 5a) za okres I - XII. : 2008 r. / 2009 r.

47.Terminowośćś obiegu międzyinstancyjnego w sprawach odwoławczych okregu Sądu Okręgowego w Warszawie za okres I - XII. : 2008 r. / 2009 r.

48.Terminowośćś obiegu międzyinstancyjnego w sprawach A Ca dot Wydziałów Cywilnych i Gospodarczych odwoławczych  Sądu Okręgowego w Warszawie za okres I - XII. : 2008 r. / 2009 r.

49. Terminowośćś obiegu międzyinstancyjnego w sprawach A Pa i A Ua dot Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie za okres I - XII. : 2008 r. / 2009 r.

50. Terminowość  sporządzania uzasadnień ogółem w Sądzie Okręgowym w Warszawie (na podstawie sprawozdań statystycznych GUS) za okres I - XII. : 2007 r. / 2008 r. / 2009.

51. Terminowość  sporządzania uzasadnień ogółem w Sądach Rejonowych okregu Sądu Okręgowego w Warszawie (na podstawie sprawozdań statystycznych GUS) za okres I - XII. : 2007 r. / 2008 r. / 2009.

52. Wskaźnik trwania postępowania ( wskaźnik pozostałości) w 2008 roku - w 2009 roku w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie.

53. Wskaźnik trwania postępowania ( wskaźnik pozostałości) w 2008 roku - w 2009 roku w Wydziałach Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

54. Informacja statystyczna- Wydziały Gospodarcze Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w okręgu S.O. w W-wie według rodzaju spraw wpływ i załatwienie statystyczne za okres 2008 i  2009 rok.

55. Informacja o średniomiesięcznym obciążeniu 1 sędziego w V Wydziale Cywlinych Odwoławczym SO w Warszawie za okres: I - XII 2008 / I - XII 2009.

56. Informacja statystyczna- Wydziały Gospodarcze Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w okręgu S.O. w W-wie według rodzaju spraw wpływ i załatwienie statystyczne za okres 2008 i  2009 rok.

57. Informacja o rzeczywistym średniomiesięcznym obciążeniu 1 sędziego w VI i VII Wydziałach Cywlinych SO w Warszawie za okres: I - XII 2008 I - XII 2009.

58. Wyniki postępowania skargowego na orzeczenia referendarzy sądowych  w Wydziale Rejestru Zastawów
za  2009 rok.

59. Wyniki postępowania skargowego na orzeczenia referendarzy sądowych  w Krajowym Rejestrze Sądowym
za   2009 rok.

60. Wyniki apelacyjne za 2009 rok Wydziały  Gospodarcze i  Rejestrowe Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

61.Wyniki postępowania skargowego na orzeczenia referendarzy w sprawach nakazowych za  2009 rok.


Powiadom znajomego