W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Ławnicy

Ławnik - (sędzia społeczny), niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, który został zagwarantowany artykułem 182. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

Ławnicy wybierani są do sądów na 4-letnie kadencje podczas głosowania tajnego przez rady gmin. Kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 50 obywateli stale mieszkających na danym obszarze objętym właściwością danego sądu i mających czynne prawo wyborcze.[2]

Ławnikiem w sądzie powszechnym może zostać osoba[3]:

 • posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • która ukończyła 30 lat, a nie przekroczyła 70 lat;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • odznaczająca się nieskazitelnym charakterem;
 • zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji ławnika.

Ławnikami nie mogą być[4]:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Od 2018 roku ławnicy orzekają również w Sądzie Najwyższym. Wybierani są oni przez Senat RP w liczbie ustalonej przez Kolegium Sądu Najwyższego. Uczestniczą wyłącznie w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych i niektórych spraw dyscyplinarnych.[5]

Ławnika z sądem wiąże stosunek publiczno–prawny.

Przewodniczący Rady Ławniczej
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
(kadencja 2020 - 2023)


Bartosz Kozłowski[1] art. 182 Konstytucji RP

[2] art. 160-162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

[3] art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

[4] art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

[5] art. 59 § 1, art. 61 § 1–3, ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Powiadom znajomego