W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Rejestr Partii Politycznych


W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nr DS.523.2703.2021 z 11 czerwca 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie ograniczył informacje dostępne w rejestrze. Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) obecnie trwają prace techniczne, mające na celu spełnienie wymagań określonych w art. 18 ust. 1 i 3a ustawy, tj. umożliwienia dostępu do wszystkich jawnych informacji zawartych w ewidencji partii politycznych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.


Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy - Sekcję ds. Rejestrowych Sądu Okręgowego w Warszawie 

Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 857) zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.

Do zgłoszenia należy załączyć:
- statut partii politycznej,
- wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych; każda strona wykazu powinna być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.


Dostęp do Rejestru Partii Politycznych

Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.

Informacje o rejestrze partii politycznych udzielane są:
- pod nr. tel.: 22 440 80 00
- w Czytelni akt przy al. "Solidarności" 127, nr pokoju 11

Istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów:

- w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie, pokój 11 (parter, korytarz G), w poniedziałki od godziny 8.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30;

- online (Rejestr Online)

 

Rejestr elektroniczny udostępniany jest wszystkim zainteresowanym.

Każdemu przysługuje również prawo otrzymywania od Sądu uwierzytelnionych odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.

Odpisy i wyciągi podlegają opłacie. Za odpisy i wyciągi z ewidencji i statutów partii politycznych pobiera się opłatę w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Za wydanie uwierzytelnionego odpisu statutu partii politycznych pobiera się opłatę w kwocie 100 zł., bez limitu stron.

Powiadom znajomego