W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Komunikat ws. legitymacji prasowej


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami wokół konieczności udokumentowania przez dziennikarza działania w imieniu prasy, informuję, że przepis art. 3a ustawy z dnia 
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914, dalej: p.p.) odsyła dziennikarzy w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902, dalej: u.d.i.p.), co z kolei oznacza, że dziennikarz ma takie same prawa i obowiązki jak każda inna osoba, która żąda dostępu do informacji publicznej (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 30 maja 2023 r., sygn. akt II SAB/Ke 48/23). Art. 7 ust. 2 pkt 5 p.p. podaje definicję dziennikarza, z której wynika, że jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Wobec powyższego, jeśli wnioskodawca powołuje się na fakt bycia dziennikarzem – bez względu czy występuje z wnioskiem w trybie prawa prasowego czy bezpośrednio w trybie dostępu do informacji publicznej – zobowiązany jest do wykazania w sposób niebudzący wątpliwości, że jest on przedstawicielem prasy. Za udokumentowanie tego faktu nie można uznać złożenia wniosku na papierze firmowym z logo i nagłówkiem dziennika, jak
i powoływanie się na upoważnienie redaktora naczelnego, które nie zostało złożone (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 1245/19,  wyrok NSA z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt I OSK 1102/15, wyrok NSA z dnia 18 lutego 2016 r., sygn.
akt I OSK 1427/15).

Biorąc pod uwagę fakt, że legitymacja prasowa/dziennikarska nie są dokumentami sformalizowanymi prawnie, żaden przepis nie nałożył obowiązku posiadania przez dziennikarza takiej legitymacji, a nawet nie określił jej wzoru, Sąd Okręgowy w Warszawie przyjmuje, że wypełnieniem wymogu wykazania, że wniosek pochodzi od dziennikarza będzie przesłanie upoważnienia lub zaświadczenia od redaktora naczelnego, ewentualnie skanu legitymacji prasowej, o ile zawiera ona następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, stanowisko, nazwę redakcji, podpis redaktora naczelnego oraz okres obowiązywania dokumentu.

Powiadom znajomego