W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu na czas nieoznaczony/darowiźnie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Warszawa, dnia 24.08.2023 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego
 w Warszawie

OG-233-27/23

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU NA CZAS  NIEOZNACZONY / DAROWIŹNIE  ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z §2a ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022, poz. 998 ze zm. ) informuje, że posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

  1. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
  2. Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia. 

W przypadku wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego służących do wykonywania tych zadań może nastąpić bez wniosku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Ceny zostały określone na podstawie wartości rynkowej składników majątku z uwzględnieniem ich stanu zużycia.

Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie - w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP - pisemnego wniosku na adres: Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa. Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ogosp@warszawa.so.gov.pl. lub składać osobiście w Oddziale Gospodarczym.


Osoba do kontaktu: Agnieszka Sujkowska - tel. 22 440 80 94.

Załączniki:

- wykaz składników rzeczowych - laptopy [plik do pobrania]
- wykaz składników rzeczowych - komputery i inne urządzenia [plik do pobrania]
- wniosek o dokonanie nieodpłatnego przekazania [plik do pobrania]
- wniosek o dokonanie darowizny [plik do pobrania]
- klauzula informacyjna [plik do pobrania]

Powiadom znajomego