W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Mediacje rodzinne

MEDIACJE RODZINNE: STAN OBECNY I POŻĄDANE KIERUNKI ROZWOJU” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 19- 20 września 2005r.

Konferencja była skierowana do: sędziów orzekających w sprawach rodziny, mediatorów, kuratorów sądowych, pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, adwokatów, specjalistów w zakresie pomocy rodzinie. Podstawowym celem konferencji była odpowied ź na pytanie: jak zapewnićskuteczny rozwój mediacji rodzinnych w Polsce?

Jesteśmy w przededniu wprowadzenia do polskiego prawa instytucji mediacji jako alternatywnego do postępowania sądowego sposobu rozstrzygania spraw cywilnych. Intencjąustawodawcy jest uczynienie mediacji alternatywąpowszechnąiłatwo dostępną. By tak sięstało, potrzebna jest przede wszystkim znajomo ść planowanych zmian prawnych, wiedza na temat aktualnego etapu rozwoju tej procedury w Polsce, oraz czytelne zasady wsp ół pracy mediatorów z instytucjami i organizacjami zajmującymi sięsprawami rodziny.

Aby tworzyćwarunki sprzyjające rozwojowi mediacji w sprawach rodzinnych skupiono się na następujących zagadnieniach: Jakie wnioski wynikajądla nas z zagranicznych doświadcze ń we
wprowadzaniu mediacji do systemu prawnego? Czego mo ż emy sięnauczyćz doświadcze ń innych krajów Unii Europejskiej, a w szczególności Wielkiej Brytanii?

  1. Jakie mo ż liwości dla rozwoju mediacji rodzinnej stwarzajązmiany w Kodeksie postępowania cywilnego? Jak wykorzystaćte mo ż liwości?
  2. Jakie wnioski płynąz dotychczasowych polskich doświadcze ń w prowadzeniu mediacji rodzinnych? Co decyduje o jej skuteczności?
  3. Jakie warunki musząbyćspełnione, aby mediacje przynosiły rzeczywiste korzyści zarówno stronom zaanga ż owanym w spór jak i wymiarowi sprawiedliwości?
  4. Jakie warunki musząbyćspełnione, aby mediacje przynosiły rzeczywiste korzyści zarówno stronom zaanga ż owanym w spór jak i wymiarowi sprawiedliwości?

Więcej informacji na temat mediacji rodzinnych uzyskacie Państwo w Referacie Prasowym rprasowy@warszawa.so.gov.pl .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane