Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Zakres czynności - Prezes

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wykonuje czynności Prezesa Sądu przewidziane przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych, a w szczególności:
1) kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie;
2) reprezentuje Sąd Okręgowy w Warszawie na zewnątrz;
3) wykonuje czynności z zakresu działalności administracyjnej Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym;
4) zapewnia odpowiednią obsadę kadrową Sądu Okręgowego w Warszawie;
5) zarządza zasobami ludzkimi w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w szczególności wykonuje czynności dotyczące spraw kadrowych:
-  sędziów sądu okręgowego i sądów rejonowych;
-  referendarzy sądowych i asystentów sędziów;
6) opiniuje wnioski Prezesów podległych sądów rejonowych w zakresie potrzeb etatowych;
7) zapewnia właściwą organizację pracy Sądu Okręgowego w Warszawie;
8) dokonuje analizy obciążenia sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów w poszczególnych pionach i wydziałach;
9) rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności sądów powszechnych (zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych  i na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych);
10) zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie z uwzględnieniem przestrzegania zasad bhp i przepisów ppoż. – z wyjątkiem czynności należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie;
11) zapewnia organizację przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
12) ustala podział czynności w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w podległych sądach rejonowych, zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym oraz zasady zastępstw;
13) dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów;
14) prowadzi wykazy służbowe sędziów w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie;
15) dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
16) koordynuje i odpowiada za ochronę informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;
17) przedstawia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Warszawie lub w podległym sądzie rejonowym;
18) podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Warszawie;
19) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektora Sądu Okręgowego, Kuratora Okręgowego, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Prezesów podległych sądów rejonowych;
20)   sprawuje nadzór nad pracą:
-  Oddziału Administracyjnego w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania sądu;
-  Oddziału Kadr w zakresie zwierzchnictwa nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów;
-  Oddziału ds. analiz i organizacji pracy;
–  Rzeczników prasowych;
–  Samodzielnej Sekcji Prasowej;
w zakresie nie przekazanym do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, a także:
-  Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
-  Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych;
-  Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
-  Koordynatora ds. mediacji;
-  Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
-  Kierowników Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
21) zwołuje Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów i Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie;
22) współpracuje z Dyrektorem Sądu Okręgowego w Warszawie i podległymi Dyrektorowi służbami oraz sprawuje nadzór w zakresie spraw przekazanych Dyrektorowi decyzją Prezesa;
23) załatwia sprawy osobowe aplikantów;
24) sprawuje nadzór nad szkoleniem sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów;
25) współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką i Izbą Notarialną w Warszawie;
26) sprawuje nadzór nad pionem wieczystoksięgowym w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie;
27) sprawuje nadzór administracyjny nad organizacją pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie;
28) zastępuje Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie w czasie ich nieobecności.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij