Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sprawy wpływające do wydziałów są rozpoznawane według kolejności wpływu oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania, a więc po uzupełnieniu braków formalnych, opłaceniu wpisu sądowego, zgromadzeniu wniosków dowodowych.

W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:

 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
 • skargi na czynności komornika
 • sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • sprawy zawierające wnioski o zabezpieczenie powództwa, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • sprawy wieloletnie
 • sprawy do przekazania według właściwości do innego sądu.

W Wydziałach Karnych.

Zasadniczo sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu. Jednakże

w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:

 • w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub inne środki zapobiegawcze np. zatrzymanie prawa jazdy
 • sprawy zagrożone przedawnieniem
 • sprawy wieloletnie
 • w których do dyspozycji sądu przekazano dowody rzeczowe np. w postaci samochodów pozostających na płatnych parkingach
 • w których następuje zwrot akt do prokuratury
 • w których następuje przekazanie akt sprawy według właściwości do innego sądu
 • sprawy uchylone przez II instancję do ponownego rozpoznania
 • w których na posiedzeniu niejawnym wydawane są wyroki nakazowe
 • w których w wyniku mediacji nastąpiło pojednanie i ugoda.

W Wydziale Penitencjarnym.

Z uwagi na fakt, że w tym Wydziale nie występują zaległości, wpływające sprawy są na bieżąco kierowane na posiedzenie i rozpoznawane na ogół w terminie 14 dni.

W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy o warunkowe zwolnienie.

W Wydziałach Grodzkich.

Sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu z pierwszeństwem dla spraw:

 • w których zastosowano tymczasowe aresztowanie
 • zagrożonych przedawnieniem
 • sprawy w postępowaniu przyśpieszonym rozpoznawane są w dniu wpływu do sądu.

W Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich.

Stosownie do treści § 53 pkt 2 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych za sprawy niecierpiące zwłoki uznano wszystkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego / z wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa /.

W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:

 • z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • z ustawy o zawodzie lekarza /zezwolenia sądu na dokonanie zabiegu operacyjnego lub przeprowadzenie eksperymentu medycznego /
 • nieletnich, wobec których zastosowano tymczasowe środki izolacyjne szczególnie umieszczenie w schronisku dla nieletnich
 • z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • wszystkie sprawy gdzie zagrożone jest dobro małoletniego dziecka.

W Wydziałach Ksiąg Wieczystych.

Sprawy załatwiane są według chronologicznej kolejności ich wpływu.

Pierwszeństwo w rozpoznawaniu mają:

 • wnioski o wpis hipotek
 • wnioski o wykreślenie hipotek
 • o wpis ostrzeżeń
 • wnioski zabezpieczające roszczenia
 • wpisy o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w stosunku do nieruchomości.

W Wydziałach Pracy i Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądach Rejonowych.

Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu i w większości wymagają pilnego rozstrzygnięcia.

W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:

 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 k.p.c)
 • kobiet w ciąży i działaczy związkowych
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę
 • skargi na czynności komornika
 • związane z wypadkiem przy pracy
 • dotyczące ubezpieczeń społecznych.

W XII Wydziale Pracy w Sądzie Okręgowym.

Wyznaczane do rozpoznania są przede wszystkim sprawy najstarsze. Sesje uzupełniane są pozostałymi sprawami według kolejności ich wpływu do wydziału, o ile zaawansowanie w prowadzonym postępowaniu dowodowym na to pozwala.

W Wydziałach Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Okręgowym.

W wydziałach tych sprawy rozpoznawane są według daty wpływu.

W Wydziałach Gospodarczych.

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu po uzupełnieniu przez stronę braków formalnych.

W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:

 • wnoszone w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • zawierające wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych w celu zabezpieczenia powództwa
 • do przekazania według właściwości do innego sądu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij