W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 roku

Uchwała nr 1
My, Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgo­wego w Warszawie w trosce o dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości oraz kierując się uchwałami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgów Sądowych w całej Polsce:
 1. protestujemy przeciwko nieprawdziwym i propagandowym tezom zawartym w doku­mencie przygotowanym przez władzę wykonawczą tzw. Białej księdze, które służyć mają jedynie poniżeniu konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce i manipulo­waniu międzynarodową oraz polską opinią publiczną, a także zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków;
 2. oceniamy działania władzy wykonawczej i ustawodawczej wobec sądownictwa jako des­tabilizujące i podporządkowujące wymiar sprawiedliwości władzy politycznej;
 3. wyrażamy podziękowanie i uznanie dla działań Sędziego Waldemara Żurka na rzecz ob­rony niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz potępiamy działania władzy wy­konawczej szczegółowo wymienione w Uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego z dnia 26 lutego 2018r., zmierzające do wywarcia na niego presji i zastraszenia go;
 4. protestujemy co do działań represyjnych wobec innych sędziów wymienionych w tej uchwale, których orzeczenia uznane zostały za politycznie niepoprawne;
 5. wskazujemy na dużą ilość personalnych i osobistych powiązań sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa z Ministerstwem Sprawiedliwości jako czynnik zmienia­jący charakter tego organu w kolejny organ władzy wykonawczej;
 6. krytycznie oceniamy wymianę 149 prezesów i wiceprezesów sądów pod pretekstem nie­prawdziwych bądź zmanipulowanych danych dotyczących wyników statystycznych pra­cy sądów oraz praktykę powoływania na zwolnione w ten sposób stanowiska częstokroć osób nie posiadających doświadczenia w zarządzaniu sądami, a nawet karanych dyscypli­narnie;
 7. wskazujemy na upolitycznienie procesu dyscyplinarnego sędziów i innych zawodów prawniczych, a także wprowadzenie do tego postępowania przepisów naruszających pra­wo do obrony;
 8. uznajemy kandydowanie do upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za niegodne sędziego i hańbiące oraz wzywamy sędziów do nieubiegania się o stanowiska w tym organie;
 9. podkreślamy, że perspektywa państwa, w którym sędziowie, bądź pochodzą z nadania politycznego, bądź są inwigilowani i zastraszani, stanowi realne zagrożenie dla praw i wolności obywateli;
 10. protestujemy przeciwko niedopuszczalnej praktyce publicznego oczerniania sędziów przez władzę wykonawczą;
 11. wzywamy sędziów do zabierania głosu w debacie publicznej, w sprawach dotyczących ochrony zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału wła­dzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także do informowania o wszystkich przypadkach naruszania niezawisłości sędziów.
Uchwała nr 2
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje do władz rządowych o podwyższenie pracownikom (urzędnikom i pracownikom obsługi) sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wynagrodzeń zasadniczych o kwotę co najmniej 1.000 zł na każdy etat przeliczeniowy.
Sytuacja kadrowa w warszawskich sądach jest tragiczna i stale się pogarsza. Dla jej poprawy konieczne jest podwyższenie uposażeń urzędników i pracowników obsługi. Bez tego war­szawskie sądy nie będą w stanie realizować prawa obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Powiadom znajomego