W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Aktualizacja 2023


Poniżej znajdują się odesłania do stron, na których można znaleźć informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem:

 


Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy [pdf]

 

Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

1. Niebieska Karta-A [pdf]

2. Niebieska Karta-B [pdf]

3. Niebieska Karta-C [pdf]

4. Niebieska Karta-D [pdf]

5. Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego [pdf]

6. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem [doc]

7. Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiązkach [pdf]

8. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania [doc]

9. Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym [doc]

10. Wniosek dowodowy [doc]

11. Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu [doc]

12. Wniosek o przywrócenie terminu [doc]

13. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego [doc]

14. Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego [doc]

15. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody [doc]

16. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku [doc]

17. Apelacja [doc]

18. Wniosek o informację o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego [doc]

19. Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej [doc]

20. Wniosek o przyznanie kompensaty [doc]

21. Pozew o eksmisję [doc]

22. Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania [doc]

23. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych [doc]

24. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania [doc]

25. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu [doc]

26. Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych [doc]

27. Wytyczne Prokuratora Generalnego z 22.02.20216 r. [pdf]

28. Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego [doc]

29a. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie [pdf]

29b. Charter of rights of a person affected by domestic violence [pdf]

29c. Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшheгo hacилия [pdf]

29d. Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist [pdf]

30. Ulotka telefonu Niebieska Linia [pdf]

31. Baza SOW dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r. [pdf]

32. Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie [pdf]

33. Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania przemocy [pdf]


Materiały dla służb:

1. Niebieska Karta-A-do wypełnienia [doc]

2. Niebieska Karta-B-do wypełnienia [doc]

3. Niebieska Karta-C-do wypełnienia [doc]

4. Niebieska Karta-D-do wypełnienia [doc]

5. Zaświadczenie lekarskie-do wypełnienia [doc]

6. Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie [xlsx]

7. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2020 [link do zewnętrznej strony]

8.a. Wniosek kuratora z art.75 § 1a kk w zw z art.12d [doc]

8.b. Wniosek kuratora z art.160 § 2 i § 3 kk w zw. z art.12d [doc]

8.c.a. Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk [doc]

8.c.b. Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk [doc]

8.c.c. Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk [doc]

9. Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w dozorze [doc]

10. Wytyczne do szkoleń na lata 2020-2021 [link do zewnętrznej strony]

11. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie [pdf]

Powiadom znajomego