W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Aktualizacja 2023

Poniżej znajdują się odesłania do stron na których można znaleźć informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem:Wykaz programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy.

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/


Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

1.Niebieska Karta-A

2.Niebieska Karta-B

3.Niebieska Karta-C

4.Niebieska Karta-D

5.Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego

6.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem

7.Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiazkach

8.Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

9.Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym

10.Wniosek dowodowy

11.Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu

12.Wniosek o przywrócenie terminu

13.Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

14.Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

15.Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

16.Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

17.Apelacja

18.Wniosek o informację o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego

19.Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

20.Wniosek o przyznanie kompensaty

21.Pozew o eksmisję

22.Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

23.Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

24.Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

25.Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu

26.Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych

27.Wytyczne Prokuratora Generalnego z 22.02.20216 r.

28.Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego

29a.Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie

29b.Charter of rights of a person affected by domestic violence

29c.Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшheгo hacилия

29d.Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen ist

30.Ulotka telefonu Niebieska Linia

31.Baza SOW dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.

32.Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

33. Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania przemocyMateriały dla służb:

1.Niebieska Karta-A-do wypełnienia

2.Niebieska Karta-B-do wypełnienia

3.Niebieska Karta-C-do wypełnienia

4.Niebieska Karta-D-do wypełnienia

5.Zaświadczenie lekarskie-do wypełnienia

6.Baza danych osób-służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7.Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 2020

8.a.Wniosek kuratora z art.75 § 1a kk w zw z art.12d

8.b.Wniosek kuratora z art.160 § 2 i § 3 kk w zw. z art.12d

8.c.a.Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk

8.c.b.Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk

8.c.c.Wniosek kuratora z art. 72 § 1 pkt 6a kk

9.Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w dozorze

10.Wytyczne do szkoleń na lata 2020-2021

11.Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie

 


Powiadom znajomego