W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Kanada

Dokumenty z poniższego wykazu należy złożyć na Biurze Podawczym Sądu lub przesłać pocztą na adres:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIX Wydział Wizytacyjny
al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa


Funkcjonowanie zasady wzajemności pomiędzy Rządem RP, a rządami poszczególnych prowincji:
-zasada wzajemności funkcjonuje w:
prowincjach: Alberta,  Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Wyspa Księcia Edwarda, Nowa Funlandia i Labrador;
terytoriach:Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon;
- zasada wzajemności nie funkcjonuje w:
prowincjach: Kolumbia Brytyjska, Quebec;
terytoriach: Nunavut

Gdy dłużnik zamieszkuje prowincję, w której nie funkcjonuje zasada wzajemności, to nie ma możliwości przymusowego ściągania alimentów.

W zakresie uznawania orzeczeń sądowych w sprawach o alimenty, możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w kraju. 

Komplet dokumentów wysyła wydział orzekający w I instancji.


Komplet stanowią:
 
1.  Odpis wyroku zasądzającego alimenty od osoby zamieszkałej w Kanadzie w formie przewidzianej w obrocie prawnym z zagranicą.
2. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego i o jego przymusowe wykonanie w zakresie bieżących lub/ i zaległych alimentów. Adresatem jest sąd okręgowy, który wniosek przesyła do właściwej placówki dyplomatycznej RP w Kanadzie.
3. Dołączenie odpisu dokumentu potwierdzającego, że pozwanemu, który nie wziął udziału w postępowaniu przed sądem, zostało we właściwym czasie i we właściwy sposób doręczone wezwanie lub inne urzędowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania (te dokumenty przygotowuje sąd wydający orzeczenie).
4. Dołączenie pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie o wysokości zaległych alimentów. 

Prowincja Ontario opracowała formularze, które należy wypełnić, lecz wniosek napisany bez wykorzystania formularza też zostanie przyjęty. Kierując wniosek do innych prowincji, dla ułatwienia można wykorzystać zawarte w formularzach rubryki dla ułatwienia napisania wniosku. 

Sądy okręgowe udzielają zgłaszającym się osobom uprawnionym do alimentów informacji o czynnościach niezbędnych do skompletowania dokumentów.

Sąd okręgowy przed wysłaniem bada prawidłowość złożonego wniosku i dołączonych dokumentów oraz zarządza na koszt Skarbu Państwa tłumaczenie ich na język angielski i legalizację przez Ambasadę Kanady w Warszawie.
Tak opracowane dokumenty są przesyłane przez sąd do określonej prowincji za pośrednictwem właściwego polskiego urzędu konsularnego.
Kanadyjski sąd prowincjonalny stwierdza wykonalność przez rejestrację polskiego orzeczenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Strony są o tym fakcie zawiadamiane. W przypadku pomyślnego dla wierzyciela zakończenia procedury rejestracji, uznane orzeczenie z Polski jest traktowane przez władze Kanady jak własne, wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi dla strony zobowiązanej (może złożyć środek zaskarżenia - apelację). Jeśli strona zobowiązana się odwoła, orzeczenie staje się wykonalne dopiero po zakończeniu procedury.


Kolumbia Brytyjska
i Quebec oraz terytorium Nunavut

Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkujących na terenie prowincji Kolumbia Brytyjska i Quebec oraz terytorium Nunavut może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego wypełniania obowiązku alimentacyjnego.

Pismo przewodnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie [doc]

Wniosek dot. prowincji Ontario [pdf]

Tłumaczenie wniosku [pdf]

Powiadom znajomego