W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Komunikat dot. publikacji tygodnika NEWSWEEK

W związku z publikacją pt.: „To jest dramat. Miało być usprawnienie pracy sędziów i przyspieszenie wyroków. Są ogromne opóźnienia, mobbing i oskarżenie o molestowanie seksualne. Co się dzieje w słynnym XXVIII wydziale frankowym w Warszawie?” str. 36 nr 22/2024 (wydanie papierowe) oraz pt.: „Miało być przyspieszenie wyroków. Są opóźnienia, mobbing i oskarżenie o molestowanie [TYLKO U NAS]” z dnia 27 maja 2024 r. (wydanie internetowe) autorstwa Renaty Kim na łamach NEWSWEEK, zawierających nieścisłe informacje prasowe, godzące w pracę sędziów oraz organizację XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, kierownictwo tutejszego Sądu informuje, że:
1) na skutek działań podjętych przez kierownictwo tut. Sądu oraz dzięki zaangażowaniu sędziów od wielu miesięcy w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie istnieje tendencja mocno wzrostowa w zakresie załatwialności spraw, czego potwierdzeniem jest wydanie 744 wyroków w kwietniu 2024 roku. Dla porównania w 2023 roku średnio miesięcznie wydawano 541 wyroków, zaś w początkowym okresie istnienia Wydziału tj. od kwietnia do grudnia 2021 roku zapadły łącznie 542 wyroki. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku, doszło do tzw. „pokrycia wpływu”, na poziomie 108 %. Wydział ma obecnie najlepsze wyniki
w całej dotychczasowej historii swojego działania;
2) do nowoutworzonego Wydziału nie zostali skierowani wyspecjalizowani sędziowie, gdyż pracę podjęli tam sędziowie liniowi wydziałów cywilnych; 
3) sędziowie w swojej pracy są niezawiśli, sprawy mimo, że w rozumieniu pełnomocników „bliźniaczo podobne”, rozpatrywane są przez każdego sędziego niezależnie i podlegają jego ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) sprawy rozpoznawane są zgodnie z zasadą niezmienności składu sędziowskiego (co wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa), lecz może zaistnieć sytuacja, że np. sprawy wniesione później, wpłyną do referatów sędziów nowoprzydzielonych, a tym samym, w nieco mniejszym stopniu obciążonych pracą i zostaną rozpoznane szybciej;
5) warunki techniczne i lokalowe XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie są bardzo dobre. Dla potrzeb Wydziału, został wynajęty oddzielny budynek, spełniający wymogi biurowca klasy A;
6) w zakresie dostępności telefonicznej tut. Sądu, wskazujemy, że limit kolejki Biura Obsługi Interesantów, obsługującego m.in. sprawy XXVIII Wydziału Cywilnego, ustawiony jest maksymalnie na 10 osób, zaś od początku 2024 roku czas oczekiwania na połączenie z tut. Sądem, w przeliczeniu na liczbę odebranych telefonów wynosi średnio 38 sekund, zaś maksymalnie 312 sekund, tym samym brak jest możliwości, aby osoba dzwoniąca była 54 osobą oczekującą na połączenie;
7)      w celu uporządkowania pracy oraz ochrony akt, w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie wprowadzono znakowanie akt elektronicznymi tagami RFID, umożliwiającymi ich szybszą lokalizację;  
8)      skargi na przewlekłość postępowania zostały złożone w 1212 sprawach, co stanowi ok. 2,71% wszystkich toczących się obecnie spraw, zaś uwzględnione skargi na przewlekłość stanowią ok. 11,8% zgłoszonych skarg. Dodać należy, że liczba skarg na przewlekłość postępowania, w tym skarg uwzględnionych, dotyczy całego okresu funkcjonowania XXVIII Wydziału Cywilnego tj. od 1 kwietnia 2021 roku. Średnia wysokość kwoty wypłaconej z tytułu skargi na przewlekłość postępowania wynosi ok. 2158 zł, co stanowi niewiele ponad minimalną kwotę przyznawaną z tytułu zasadnej skargi na przewlekłość postępowania, która może wynosić od 2000 zł do 20000 zł;
9) do Prezes i Wiceprezes tut. Sądu nie wpłynęły żadne informacje co do wybuchów agresji
i braku „panowania nad nerwami” Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego;
10) w zakresie zgłoszonych informacji dotyczących zachowań niepożądanych zostały podjęte czynności zgodne z przyjętymi procedurami. Prace przeprowadziły właściwe Komisje, zaś pracodawca podjął działania kadrowe adekwatne do ich ustaleń;
11) przedmiotowy artykuł wskazuje, że rzekomo molestowana sędzia została przesunięta, niejako za zgłoszenie zarzutu molestowania seksualnego i że w związku z tym zostało jej obniżone wynagrodzenie, podczas, gdy przeniesienie Pani Sędzi nastąpiło na jej wniosek złożony w styczniu 2024 roku (pisma informujące o ewentualnych działaniach niepożądanych wpłynęły w marcu 2024 roku). Wniosek o przeniesienie wskazywał jedynie na fakt, iż zmiana wydziału podyktowana jest chęcią rozwoju zawodowego Sędzi. Różnica w wynagrodzeniu związana była ze zmianą zakresu powierzonych zadań, wprowadzoną zgodnie z prośbą Sędzi i w żaden sposób nie może być poczytywana za rodzaj represji;
12) mimo wdrożonej zarówno procedury antymobbingowej, jak i procedury sygnalistów, do kierownictwa Sądu nie dotarły informacje o ewentualnym „strachu” pracownic, w stosunku do Przewodniczącego Wydziału;
13) prace komisji antymobbingowej opisywane w artykule są dowodem na ich rzetelne działanie. Komisja w jednym z przypadków dopatrzyła się zachowań niepożądanych i zostały wyciągnięte konsekwencje pracownicze, zaś w drugim wypadku nie stwierdzono takich zachowań, a protokół z jej prac został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
14) w Wydziale organizowane są regularne spotkania sędziów, zarówno w ramach Wydziału jak i z Kierownictwem tut. Sądu, zmierzające do usprawnienia pracy;
15) żaden z sędziów nie zwrócił się do pracodawcy o wsparcie pomocą psychologiczną;
16) w XXVIII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie, jak w każdym z wydziałów tut. Sądu, działa system komputerowy (program repertoryjno-biurowy), w którym wprowadzane są dane dotyczące wpływu spraw, pism, wysyłki itd. rejestrujący termin wykonania. Do znaczącej części informacji z systemu mają dostęp strony i ich pełnomocnicy poprzez system Portalu Informacyjnego Apelacji Warszawskiej;
Jednocześnie, należy dodać, że Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił Pani Renacie Kim szczegółowe informacje, adekwatne do żądanych pytań służących do przygotowania artykułu (w załączeniu – pytania i odpowiedzi udzielone Pani Dziennikarce).

                                                                                                                         

                                                                   Kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie


Powiadom znajomego