W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Jakie są kategorie opłat sądowych?

XML

Treść

Rodzaje opłaty pobieranych od pism wnoszonych do sądu:

opłata ostateczna - po zakończeniu rozpoznawania sprawy w instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd orzeka o tym, która strona i w jakiej części ponosi koszty procesu, jeśli jej wysokość byłaby niższa od uiszczonej wcześniej opłaty tymczasowej sąd zwraca różnicę a w przeciwnym razie orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy;

opłata stałą - pobierana przez sąd w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Nie może być nizsza niż 30 złotych i wyższa niż 5 tyś.;

opłatę stosunkowa - pobierana przez sąd w sprawach o prawa majątkowe. Wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, nie może być niższa niż 30 zł. i wyższa niż 100 tyś.zł.;

opłatę tymczasowa - pobierana przez sąd od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, wynosi od 30 zł do 1 tyś zł;

opłatę podstawową - 30 zł., pobieraną przez sąd w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Pobranie jej od pisma nie wyłącza pobrania innej opłaty.

opłata kancelaryjna - pobieraną przez sąd od wniosków o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii oraz odpisu księgi wieczystej.Wysokość opłat kancelaryjnych:

 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu,
 • zaświadczenie 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.Opłata ułamkowa
Całą opłatę pobiera się od: pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wysokości opłat w częściach ułamkowych:

 • sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 ,
 • pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym 1/4,
 • interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 1/5.

Opłatę pobiera się od:

 1. pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
 2. powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym. 3/4

  Informacja gdzie uiszczać opłaty za pełnomocnictwa składane w sądzie

  Więcej o opłatach sądowych...

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane