W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądów Rejonowych znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Podstawa prawna
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 j.t.) Rozdział 5a art. 41a-41e. Wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Właściwy organ określa art. 41b Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.
§  1. 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§  2. 
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§  3. 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

§  3a. 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sądu apelacyjnego lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sądu okręgowego jest Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, a skargi dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - Krajowa Rada Sądownictwa.
§  3b. 
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.


Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.


Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.


Skargi pozostawiane bez rozpoznania

• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

1) na piśmie adresując:

Prezes
Wiceprezes ds. cywilnych/karnych
Sądu Okręgowego w Warszawie   
al. "Solidarności" 127    

00-898 Warszawa   

skargi dotyczące pionu: cywilnego, wieczystoksięgowego, karnego

Wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych
Sądu Okręgowego w Warszawie   
ul. Płocka 9    

01-231 Warszawa   

skargi dotyczące pionu rodzinnego i nieletnich

Wiceprezes ds. gospodarczych
Sądu Okręgowego w Warszawie
ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa  

Wiceprezes ds. pracy, ubezpieczeń społecznych
Sądu Okręgowego w Warszawie   
ul.Płocka 9    

01-231 Warszawa   

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu przy al. "Solidarności" 127 (parter-hol) i ul. Czerniakowskiej 100 (parter-hol) oraz w Biurze Podawczym Sądu i w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Płockiej 9 (parter) lub drogą pocztową.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro_podawcze@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);

3) ustnie do protokołu:

- skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, wieczystoksięgowych oraz karnych  - przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy al. "Solidarności" 127;
-skargi i wnioski  dot. spraw gospodarczych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100;
- skargi i wnioski dot. spraw pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Płockiej 9.

wzór skargi/wniosku [pdf]

wzór protokołu [pdf]

 

Termin załatwienia skargi
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu lub uzupełnienia.

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz w terminie wyznaczonym przez Prezesa.
Prezes Sądu Okręgowego przyjęcia interesantów może powierzyć wiceprezesowi stosownie do art. 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych w zw. z § 30 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Klauzula dla osób składających skargi i wnioski

 

Powiadom znajomego