W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Strefa mediatorówKomunikat z dnia 17 czerwca 2024 r.

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa Mediatorów:

- wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie lub
- wpisanych na listy mediatorów prowadzone przez uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe opublikowane na stronie tutejszego Sądu oraz
- Mediatorów z Ośrodków prowadzonych przez w/w uczelnie oraz organizacje, których wykaz jest opublikowany na stronie tutejszego Sądu

z doświadczeniem praktycznym mediatora i wiedzą  z zakresu spraw w zakresie umów z sektora bankowości i ich rozliczania (umowy kredytu/umowy pożyczki)

a także

Mediatorów bez doświadczenia praktycznego mediatora, ale z udokumentowaną wiedzą z zakresu umów z sektora bankowości i ich rozliczania

do przedstawiania swoich kandydatur jako mediatorów w sprawach kredytowych   

- mailem na adres: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

albo

- listem motywacyjnym tradycyjnym na adres:

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa.

 

W korespondencji zwrotnej proszę o wskazanie:

-  w tytule wiadomości/ na kopercie listu tradycyjnego: mediacje kredytowe,

- w treści listu mailowego/tradycyjnego: 

1. imienia i nazwiska Mediatora,
2. dla wykazania doświadczenia:  ilości przeprowadzonych jako mediator faktycznie odbytych mediacji (nie szkoleniowo) z zakresu umów bankowych, ich wyniku (ugoda/ brak ugody /ugoda nie zatwierdzona),
3. dla wykazania wiedzy - danych dotyczących wykształcenia albo szkoleń z zakresu umów z sektora bankowości.

Koordynator ds. mediacji zastrzega:

- podanie powyższych danych jest dobrowolne, nie gwarantuje, ale i nie warunkuje przydzielania spraw mediacyjnych w poszczególnych sprawach prowadzonych przez tutejszy Sąd;
- informacje będą przekazywane Sędziom i Asesorom celem ew. wykorzystania przy wyznaczeniu mediatora w sprawach sądowych w razie skierowania stron do mediacji (art. 1839k.p.c.);
- informacje można przekazywać bezterminowo – będą one przesyłane Sędziom i Asesorom w zaktualizowanej wersji raz na miesiąc;
- maile/listy mogą również dotyczyć kilku/kilkunastu mediatorów łącznie (sugerowane)
- Oddział Administracyjny ani Koordynator nie będą odpowiadali na pytania szczegółowe dotyczące niniejszego ogłoszenia –wszelkie  pytania będą pozostawiane bez odpowiedzi.Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Pani Sędzia Anna Krawczyk serdecznie dziękuje Państwu Mediatorom ujętym w dotychczasowym Grafiku Dyżurów za gotowość dyżurowania i za wykonane usługi na rzecz rozwoju Mediacji.

Jednocześnie informuje, iż z dniem dzisiejszym dotychczasowe grafiki zostają zastąpione grafikami dyżurów stacjonarnych, dyżurów telefonicznych i dyżurów zdalnych.


14 marca 2024 r.


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie - sędzia Anna Krawczyk serdecznie zaprasza Państwa Mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie albo z ośrodków mediacji rodzinnej, których wykaz jest publikowany na stronie Sądu na


spotkanie dot. współpracy mediacyjnej w sprawach rodzinnych i opiekuńczych


w dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 10.30 – 12.00 w sali nr 475 na IV p. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 – z udziałem Sędziów – Sędziego rodzinnego oraz Koordynatora ds. Mediacji.

 

W razie chęci udziału w Salonie zgłoszenia należy przesyłać na adres koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do dnia 18 marca 2024 r. (poniedziałek) do g. 12.00.


Na spotkanie zapraszamy zarówno:

- osoby bez doświadczenia w sprawach mediacji rodzinnej – ale z odpowiednim wykształceniem (2 miejsca),

- mediatorów mających praktykę w mediacjach rodzinnych i opiekuńczych – co najmniej 3 przeprowadzone mediacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w charakterze mediatora (2 miejsca) jak i

- osoby wpisane na listy mediatorów prowadzone przez organizacje i uczelnie wyższe, których lista jest opublikowana na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie (2 miejsca).

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ew. doświadczenie w sprawach z zakresu w/w spraw – prosimy o informację w zgłoszeniu do której grupy z w/w Państwo się zaliczacie oraz wskazanie ilości przeprowadzonych mediacji rodzinnych.

Prosimy również o – w razie zakwalifikowania na spotkanie – i wystąpienia przeszkód w przybyciu na nie – o zawiadomienie na w/w adres mailowy maksymalnie do 20 marca 2024 roku do godz. 10.00, tak aby żadne z miejsc nie zostało niewykorzystane.

W temacie maila prosimy o podanie: MEDIACJE RODZINNE - SPOTKANIE 21.3.2024, w treści maila wskazanie imienia i nazwiska Mediatora i podanie do której z wyżej wymienionych 3 grup Państwo należycie – ew. z danymi co do ilości przeprowadzonych w roli mediatora mediacji.

Będziemy zobowiązani za podanie w terminie 3 dni ew. tematów, które w Państwa ocenie powinny być poruszone w trakcie spotkania, a w razie istnienia takowych – tematów na szkolenie z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, które jest planowane.

Osoby zakwalifikowane będą zawiadomione mailem do 19 marca 2024 roku do godz. 15.00.

UWAGA: z uwagi na ilość Mediatorów na liście prowadzonej w tutejszym Sądzie i ilość pracowników Sądu zajmujących się mediacjami (1 Pracownik) nie udzielamy dodatkowych wyjaśnień co do spotkania – telefonicznie ani mailowo.
Warszawa, 26 lutego 2024 roku

Koordynator ds. mediacji
w Sądzie Okręgowym w Warszawie
sędzia Anna Krawczyk

 
Szanowni Państwo – Mediatorzy

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie w szerzenie idei mediacji oraz za dotychczasową pracę mediacyjną.

Zwracam się do Państwa z propozycją zgłoszenia się tych z Państwa, którzy chcą pełnić nieodpłatnie na potrzeby stron postępowań toczących się zarówno w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jak i podległych sądów rejonowych:

- dyżury mediacyjne telefonicznie

- dyżury mediacyjne zdalne – z wykorzystaniem platformy Teams

albo

- dyżury stacjonarne w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie:

 

1. przy Al. „Solidarności” 127 (sprawy cywilne) oraz

2. przy ul. Czerniakowskiej 100  (sprawy gospodarcze)

3. przy ul. Płockiej 9 (sprawy cywilne, rodzinne, pracownicze)

w godzinach urzędowania Sądu 8.00-16.00.

 

Powyższe informacje i zgłoszenia ze wskazaniem:

- sposobu dyżurowania (stacjonarnie, telefonicznie, zdalnie);

- w razie dyżuru stacjonarnego – adresu siedziby Sądu

- dni i godzin dyżuru,

proszę przekazywać na adres: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do 4 marca 2024 roku do godziny 12.00.

Uprzejmie informuje, iż niepełne zgłoszenia, niezawierające imienia, nazwiska mediatora oraz pełnych danych wyżej wskazanych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu grafiku.

Informacje o włączeniu Państwa do harmonogramu dyżurów, formule dyżuru i godzinach/dniach pełnienia – po stworzeniu harmonogramu dyżurów podane będą w siedzibach Sądów, jak i na ich stronach internetowych oraz potwierdzone Państwu odrębnym mailem.

W razie dużej ilości osób chętnych i braku możliwości ujęcia w grafiku wszystkich Mediatorów zainteresowanych pełnieniem dyżurów – grafik będzie zmieniany raz na pół roku.

W ramach moich kompetencji  - pozostaję do Państwa dyspozycji.


Szanowni Państwo Mediatorzy,
uprzejmie zawiadamiamy o rozpoczęciu Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów wśród  mediatorów. Dokumenty dotyczące przystąpienia do Pilotażu (Regulamin Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów, klauzula informacyjna, ulotki informacyjne, wniosek o wpis) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pilotaz-krajowego-rejestru-mediatorow

Poniżej przedstawiamy ulotki informacyjne dotyczące Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów

Załączniki:
- ulotki informacyjne dotyczące Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów (4 sztuki).

Ulotka nr 1 [pdf]
Ulotka nr 2 [pdf]
Ulotka nr 3 [pdf]
Ulotka nr 4 [pdf]
Koordynator ds. mediacji SSO Anna Krawczyk serdecznie zaprasza Państwa mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie z doświadczeniem lub wiedzą  z zakresu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych na

Salon Mediacji w sprawach z zakresu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

w dniu 20 października 2023 r. w godz. 10.00 – 11.00 w salce konferencyjnej nr 434 na IV p. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do dnia 18 października 2023 r. g. 15.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w sprawach z zakresu spraw upadłościowych i naprawczych.

Spotkanie przeznaczone dla maksimum 10 mediatorów.

Koordynator ds. mediacji poinformuje Państwa mediatorów o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu mailowo 19 października 2023 r. do g. 12.00.
 


09.10.2023 r.

Koordynator ds. mediacji SSO Anna Krawczyk serdecznie zaprasza Państwa mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie z doświadczeniem gospodarczym lub tych, którzy chcą je zdobyć na

Salon Mediacji Gospodarczej

w dniu 20 października 2023 r. w godz. 13.30 – 15.00 w salce konferencyjnej nr 434 na IV p. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do dnia 17 października 2023 r. g. 12.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w sprawach gospodarczych (z pierwszeństwem dla osób niedawno wpisanych na listę). Spotkanie przeznaczone dla maksimum 10 mediatorów.

Koordynator ds. mediacji poinformuje Państwa mediatorów o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu mailowo 18 października 2023 r. do g. 14.00.


Koordynator ds. mediacji SSO Anna Krawczyk serdecznie zaprasza Państwa mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie z doświadczeniem lub wiedzą  z zakresu prawa własności intelektualnej na

Salon Mediacji w sprawach z zakresu własności intelektualnej

w dniu 20 października 2023 r. w godz. 12.00 – 13.00 w salce konferencyjnej nr 434 na IV p. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do dnia 17 października 2023 r. g. 12.00.

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz doświadczenie w sprawach z zakresu własności intelektualnej (z pierwszeństwem dla osób niedawno wpisanych na listę). Spotkanie przeznaczone dla maksimum 10 mediatorów.

Koordynator ds. mediacji poinformuje Państwa mediatorów o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu mailowo 18 października 2023 r. do g. 14.00.04.10.2023.
Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz Tydzień Mediacji 2023 rok

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie SSO Anna Krawczyk zaprasza Mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do wzięcia udziału w dyżurach podczas Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniach 16 - 20 października 2023 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie organizuje dyżury mediatorów w budynkach przy al. „Solidarności” 127, przy ul. Czerniakowskiej 100 oraz przy ul. Płockiej 9.

Mediatorzy, którzy chcieliby pełnić dyżury stacjonarnie w wyżej wymienionych lokalizacjach w godz. 8.00 – 15.00 mogą zgłaszać się mailowo do poniedziałku 9 października 2023 r. do godz. 14.00 ze wskazaniem, której lokalizacji dyżur dotyczy.

Dyżury są bezpłatne i dobrowolne.

Harmonogram sporządzi i poda do wiadomości Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie do 12 października.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.plMinisterstwo Sprawiedliwości, w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, przygotowało broszurę informacyjną nt. mediacji oraz projektu

Plik do pobrania: Broszura informacyjna

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. 2023 poz. 1207). Na mocy wskazanego rozporządzenia podniesione zostały stawki za prowadzenie mediacji w sprawach karnych.

Od dnia 1 lipca 2023 r. w skład kosztów postępowania mediacyjnego w sprawach karnych wchodzą:

1) należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w wysokości 240 zł;

2) udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z postępowaniem mediacyjnym na pokrycie kosztów:

a) wynajmu pomieszczenia na mediację, w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno spotkanie mediacyjne,

b) przejazdów – w wysokości określonej w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
c) korespondencji, w zryczałtowanej wysokości 30 zł.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie SSO Pani Anna Krawczyk uprzejmie informuje, że w związku z ograniczoną ilością miejsc oraz dużym zainteresowaniem, wszystkie trzy terminy spotkania (29 czerwca 2023 r., 13 lipca 2023 r., 24 sierpnia 2023 r.) on-line nt. "Współpraca stałych mediatorów z Sądami" - są już niedostępne.
Osoby zakwalifikowane na spotkanie (według kolejności zgłoszeń i stażu) otrzymają link do spotkania w najbliższym czasie.


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie SSO Pani Anna Krawczyk serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu on-line, którego tematem będzie "Współpraca stałych mediatorów z Sądami".

Spotkanie skierowane jest głównie do nowo powołanych stałych mediatorów, co do których decyzje o wpisie na listę stałych mediatorów były wydane w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams w wymiarze 45 minut w trzech terminach, tj.:

- 29 czerwca 2023 r. godz. 11:00-11:45,

 

- 13 lipca 2023 r. godz. 9:30-10:15,

 

- 24 sierpnia 2023 r. godz. 14:00-14:45

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu, proszę o wybranie jednego dogodnego terminu spośród trzech wskazanych.

Informuję, że w każdym spotkaniu może wziąć udział nie więcej niż trzydziestu mediatorów. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

Link do spotkania zostanie przesłany zakwalifikowanym mediatorom w odpowiednim czasie przed spotkaniem.Mediacja gospodarcza i
e-mediacja

 12 maja 2023 r. godz. 15.00-18.30

Konfederacja Lewiatan i Centrum Mediacji Lewiatan w ramach realizacji projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zapraszają do udziału w nielimitowanym webinarze, który odbędzie się na platformie ZOOM.

Webinar przeznaczony jest dla uczestników z woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić oświadczenie uczestnikaformularz zgłoszenia na szkolenie i zapoznać się z regulaminem.

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Czego dowiecie się Państwo podczas webinaru?

Wspólnie z doświadczonym mediatorem gospodarczym uczestnicy wezmą udział w omówieniu dwóch przypadków mediacyjnych.

Podczas webinaru każdy z uczestników będzie miał szansę wymiany doświadczeń w zakresie zadania właściwego pytania otwierającego mediację, oceny czy konieczne jest zorganizowanie spotkania na osobności czy lepsze w danym przypadku będzie przeprowadzenia sesji wspólnej, uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami na temat parafrazy czy klaryfikacji etc. 

Ponadto wykładowca podzieli się z uczestnikami wiedzą z mediacji gospodarczej i o e-mediacji.
A także co dokładnie oznacza skrót KRM? Będzie też o psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej. Każdy uczestnik webinaru otrzyma Skrypt z mediacji gospodarczej przygotowany przez dyrektorkę Centrum Mediacji Lewiatan Małgorzatę Miszkin-Wojciechowską.26.04.2023 r.


Informacje o konkursie, jego Regulamin znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-202426.04.2023 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział ds. Mediacji Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich planuje wydanie publikacji, której tematyka dotyczyć będzie zagadnień z obszaru mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Publikacja składać się będzie z artykułów naukowych nadesłanych przez ekspertów w dziedzinie mediacji, w szczególności mediatorów, profesjonalnych pełnomocników, sędziów, pracowników naukowych.

Zachęcamy do zgłaszania abstraktów. Szczegóły znajdują się na stronie 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/publikacja-mediacja--sztuka-kompromisu "


AKTUALNOŚCI MEDIACYJNE

LEGISLACJA:

opublikowano promediacyjne zmiany k.p.c.: - m.in. ułatwienie zatwierdzania ugód w wielu sprawach i sądowa 'gwarancja' wynagrodzeń mediatorów, wejdą w życie z końcem czerwca
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000061401.pdf 

podwyższenie wynagrodzeń mediatorów w sprawach karnych - projekt rozporządzenia
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370501/katalog/12958651

"domyślne" kierowanie do mediacji niektórych spraw pracy i przedsiębiorców - projekt zmian k.p.c.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371407/katalog/12964177#12964177 

Krajowy Rejestr Mediatorów - ogólne założenia zmian p.u.s.p.
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim-oraz-edukacji-prawnej-oraz-niektorych-innych-ustaw

+ nabór mediatorów ds. dostępności PFRON
https://dostepnosc.pfron.org.pl/aktualnosci/news/trwa-nabor-kandydatow-na-liste-mediatorow-w-postepowaniach-skargowych-na-brak-dostepnosci 

 

WYDARZENIA CYKLICZNE ONLINE:

"Czwartki mediacyjne" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
(otwarte, trzeci czwartek miesiąca g.18.30)
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/ 

"Rozmowy poza schematem"
(otwarte, drugi wtorek miesiąca g.18.30)
https://www.facebook.com/rozmowy.poza.schematem 

"Mediacyjne środy" CM NRA
(otwarte, ogłaszane na bieżąco)
https://www.facebook.com/CentrumMediacjiprzyNRA 

Spotkania online mediatorów CM Lewiatan
(zamknięte, pierwszy czwartek miesiąca, g.14)

 

NADCHODZĄCE SZKOLENIA, WEBINARY KONFERENCJE ITP.:

(uwaga! podane 4 szkolenia 24-godz. Lewiatana, RIGP, CIAPP to już ostatnie w Projekcie KRM)

20 kwietnia 2023
Poznań
Ogólnopolska Konferencja „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka"
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM
https://prawo.amu.edu.pl/aktualnosci/ogolnopolska-konferencja-mediacja-administracyjna-prawo-a-praktyka/ 

 

20 kwietnia
Białystok + online
konferencja OIRP w Białymstoku "Mediacja - czy warto?"
https://oirp.bialystok.pl/konferencja-on-line-mediacja-czy-warto/ 

 

21 kwietnia 2023
Lublin
konferencja Lubelska Wiosna Mediacyjna
Sąd Okręgowy w Lublinie
https://www.lublin.so.gov.pl/lubelska-wiosna-mediacyjna-21042023-r,new,mg,302.html,841 

 

21 kwietnia 2023
Białystok
konferencja „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”
https://sp47.bialystok.pl/2023/03/28/konferencja-mediacje-w-oswiacie-wyzwania-i-perspektywy/ 

 

24-27 kwietnia 2023
Gdańsk + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-24-godzinne,788,pl 

 

24 kwietnia 2023
online
Webinarium "Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych"
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/bezp%C5%82atne-seminarium-online-arbitra%C5%BC-i-mediacja-jako-wsparcie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-przedsi%C4%99biorcy-w-sporach-pracowniczych-i-gospodarczych 

 

25 kwietnia 2023
koniec przyjmowania zgłoszeń do IV edycji konkursu KIRP "Ambasador mediacji"
https://kirp.pl/inauguracja-iv-edycji-konkursu-ambasador-mediacji/ 
wyniki ogłoszone zostaną 15 maja 2023

 

26 kwietnia 2023
online
Webinarium "Rozwiązywanie sporów na odległość – w stronę mediacyjnej skuteczności"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html 

 

26 kwietnia 2023
online
Webinarium "Konflikt twórczy a destrukcyjny w miejscu pracy"
CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow-utworzenie-krajowego-rejestru-mediatorow-krm-oraz-dzialania-informacyjne/435-rek-27-2-2028 

 

26 kwietnia 2023
Kielce
konferencja „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”
https://kuratorium.kielce.pl/70341/zaproszenie-na-konferencje-m-jak-mediacja-komunikacja-w-szkole/ 

 

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/kopia-bezp%C5%82atne-limitowane-webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-27-kwietnia-2023-r. godz.-12.00-16.00 

 

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Przedstawiciele pokoleń X,Y,Z a konflikt w miejscu pracy- wykorzystanie mediacji"
CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow-utworzenie-krajowego-rejestru-mediatorow-krm-oraz-dzialania-informacyjne/435-rek-27-2-2028 

 

10 maja 2023
online
Webinarium "Wiedza i umiejętności niezbędne w praktyce mediatora w sprawach z zakresu prawa pracy"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

15 - 27 maja 2023
Poznań + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow-utworzenie-krajowego-rejestru-mediatorow-krm-oraz-dzialania-informacyjne/436-rek-27-2-2029 

 

16 maja - 3 czerwca 2023
Bydgoszcz + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow-utworzenie-krajowego-rejestru-mediatorow-krm-oraz-dzialania-informacyjne/437-zaproszenie-do-udzialu-w-24-godzinnym-szkoleniu-przygotowujacym-do-walidacji-kwalifikacji-rynkowej-prowadzenie-mediacji-sadowych-i-pozasadowych-w-sprawach-cywilnych-dla-mediatorow 

 

17 maja 2023
online
Webinarium "Szczególna rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach gospodarczych"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

20, 25, 26 maja 2023
Warszawa + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/20-25-i-26.05.2023-r.-bezp%C5%82atne-24-godzinne-szkolenie-dla-mediator%C3%B3w-z-woj.mazowieckiego-%C5%9Bl%C4%85skiego-%C5%82%C3%B3dzkiego-i-opolskiego-przygotowuj%C4%85ce-do-walidacji-kwalifikacji-rynkowej-prowadzenie-mediacji-s%C4%85dowych-i-pozas%C4%85dowych-w-sprawach-cywilnych 

 

23 maja
online
Webinarium "Mediacja z uczestnikami rynku finansowego w sprawach gospodarczych"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html 

 

25 maja 2023
online
Webinarium "Mediacja gospodarcza: szczególne kompetencje mediatora, relacja z profesjonalnymi podmiotami i ich pełnomocnikami"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

26 maja 2023
Radom
Konferencja Naukowa „Aktualne problemy mediacji w Polsce”
(rejestracja do 17.05)
https://wpia.uniwersytetradom.pl/2023/03/25/zaproszenie-na-konferencje-pt-aktualne-problemy-mediacji-w-polsce/ 

 

31 maja 2023
online
Webinarium "Charakter stosunku pracy a natura sporów pracowniczych. Techniki mediacyjne służące ich efektywnemu rozwiązywaniu"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

5 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacja w sprawach pracowniczych – wybrane case study"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html 

 

14 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

21 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacje gospodarcze online - specyfika, korzyści i ryzyka"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych,1222,pl 

 

30 czerwca 2023
wejdzie w życia Ust. z 9 marca 2023 o zm. K.p.c. oraz niekt. innych (Dz.U.2023 poz.614)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000061401.pdf 
- m.in. 'gwarancja' wynagrodzeń mediatorów przez sądy i ułatwienia zatwierdzania ugód w wielu sprawach

 

III kwartał 2023
planowane zakończenie projektu KRM, w tym prac nad legislacją KRM
tj. Krajowym Rejestrem Mediatorów, mającym zastąpić listy mediatorów stałych
https://krm.gov.pl/ 
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim-oraz-edukacji-prawnej-oraz-niektorych-innych-ustaw

 

22 września 2023
Nowy Tomyśl + online
XVII konferencja "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”
Nowotomyskiego Sądu Arbitrażowego
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064112798711 

 

19 października 2023
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)
16-20 października 2023
Tydzień Mediacji
szereg konferencji, dyżurów i innych wydarzeń mediacyjnych w całej Polsce

 

październik/listopad
Warszawa + online?
coroczna konferencja mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

 

grudzień 2023 (początek), Oława
XII Oławska Konferencja Mediacyjna

 

Przygotowuje: Jakub Świtluk, MEDIATOR.WAW.PL
www.mediator.waw.pl
www.oMediacji.pl
Nadchodzące wydarzenia mediacyjne w 2022 i 2023 roku (z kalendarium www.oMediacji.pl):

 

- 2022-23 trwa Projekt KRM
efektem ma być utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, legislacja, szkolenia i webinary
www.krm.gov.pl oraz https://www.facebook.com/projekt.krm

- w Sejmie procedowany projekt zmian regulacji mediacji
(proponowane m.in. ułatwienie ugód w wielu sprawach i wypłata należności mediatora przez sądy)
aktualny stan legislacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E8A1FF49174B3D2C12588CC005A5F02
artykuł na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html

- od niedawna dostępne dane statystyczne wykorzystania mediacji do 2021 roku
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ 
plik do pobrania: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,6.html 
- generalnie w 2021 niestety niewielki spadek współczynnika kierowania spraw do mediacji przez sądy 
 
- 17.11.2022 Warszawa/online
coroczna konferencja mediacyjna Wydziału ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości
- udział stacjonarny i program (agenda): https://app.evenea.pl/event/przestrzendlamediacji/
- transmisja online (oraz zapis): https://www.facebook.com/mediacja.gov

- 17.11.2022
comiesięczny "Czwartek mediacyjny" SMR - tym razem o mediacji transformatywnej
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Mediatorow.Rodzinnych/photos/a.235057246545190/6057459494304907/
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

- 17-18.11.2022 Warszawa
konferencja arbitrażowo-mediacyjna Krajowej Izby Gospodarczej
https://solidarityarbitrationandmediationdays2022.sakig.pl/

- 18.11.2022 Lublin/online
konferencja UMCS "Mediacja w sprawach publicznych"
https://www.facebook.com/events/478632117383835/?active_tab=discussion

- 18.11.2022 Siedlce
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, CM Lewiatan i SO Siedlce
zgłoszenia do 18.10 w Oddziale Administracyjnym SO Siedlce: tel. +25 640 78 26 lub e-mail hanna.glowka@siedlce.so.gov.pl

- 21.11.2022 Lublin
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Lublin 
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 22.11.2022
"Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych"
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 23.11.2022
"Analiza przypadku mediacji gospodarczej"
webinar RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego 
https://rigp.pl/szkolenia-organizowane-w-formie-cyklu-webinarow-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych-i-gospodarczych-online,784,pl

- 28.11.2022 Rzeszów
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Rzeszów
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 28.11.2022
"Mediacyjny trójkąt, czyli o praktycznych aspektach współpracy między uczestnikami mediacji"
webinar RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego 
https://rigp.pl/seminarium-mediacyjny-trojkat-czyli-o-praktycznych-aspektach-wspolpracy-pomiedzy-stronami-pelnomocnikami-i-mediatorem-w-mediacjach-gospodarczych-oraz-ich-roli-w-tym-procesie,1106,pl 

- 29.11.2022 Poznań
X Poznański Salon Mediacji "Czy mediacja karna ma przyszłość?"
https://poznan.so.gov.pl/x-poznanski-salon-mediacji-wspolorganizowany-przez-wpia-uam-w-poznaniu-oraz-centrum-wsparcia-mediacji-przy-wpia-uam-w-poznaniu-w-dniu-291122-r-godz-1000-s2200,new,mg,386,327.html,1283

- 29.11.2022
"Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów"
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 02.12.2022 Oława
XI Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/

- 05.12.2022
"Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
webinar Lewiatana w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-5-grudnia-2022-r.-godz.-10.00-13.30 

- 05.12.2022 Kielce
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Kielce
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 05-08.12.2022 
bezpłatne 24-g. szkolenie RIGP w projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://www.facebook.com/events/470734705152867/?ref=newsfeed

- 07.12.2022
„ABC mediacji cywilnej”
webinar CIAPP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: kuj.-pom., podl., warm.-maz., wielkopol.
https://bit.ly/3UDN5U

- 07.12.2022
“Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna”
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 09.12.2022
"Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
webinar Lewiatana w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/bezp%C5%82atne-nielimitowane-webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-09.11.2022-r.-w-godz.-16.00-19.30 

- 09.12.2022 Kraków
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Kraków
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 14.12.2022
„Jak zwiększyć szanse na szybkie i pomyślne rozwiązanie sporu gospodarczego?”
webinar CIAPP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj. kuj.-pom., podl., warm.-maz., wielkopol.  
https://bit.ly/3UDN5U

- 14.12.2022 online
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami
(wg wcześniejszych zapowiedzi, jeszcze nie zostało potwierdzone)

- 10-21.01.2023 
bezpłatne 24-g. szkolenie CIAPP w projekcie KRM dla mediatorów z woj. warmińsko-mazurskiego 
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow-utworzenie-krajowego-rejestru-mediatorow-krm-oraz-dzialania-informacyjne/420-rekrutacja-6-7-2026?fbclid=IwAR1sO75nBb5UaU7vonAcdvTrwSgMbQoTPP0pwOYMcJF8zTU0no0svENG2Wg

- 12.01.2023, Warszawa
konferencja dot. mediacji z udziałem podmiotów publicznych MCM i PGRP 
(zapraszam jako współmoderator, szczegóły wkrótce)
www.54a.pl

- 10-12.03.2023
bezpłatne 24-g. szkolenie KUL w projekcie KRM dla mediatorów z woj. lubelskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

przydatne materiały:

- zapis III Międzynarodowej Konferencji Mediacji zorganizowanej 3-4.06.2022 w Poznaniu przez NRA 3-4.06.22, poświęconej profesjonalizacji zawodu mediatora
https://www.youtube.com/watch?v=UB85oo0ONEU&ab_channel=AdwokaturaPolska
https://www.youtube.com/watch?v=EOqq3IspHII&t=16759s&ab_channel=AdwokaturaPolska  

- zapis konferencji "Mediacje w biznesie" 21.10.2022 w Rzeszowie
https://www.youtube.com/watch?v=FEjOI5Pkapw&ab_channel=MediatorzyPolscy 

- zapis konferencji na temat mediacji rówieśniczej
https://www.youtube.com/watch?v=8NnB-KPomuw&ab_channel=StudioKopernik 

- zapis wcześniejszych webinarów RIGP w Projekcie KRM
https://rigp.pl/seminaria-online,760,pl 

Przygotowuje: Jakub Świtluk MEDIATOR.WAW.PL
aktualizowane kalendarium: www.oMediacji.pl 
wersja fejsbukowa: www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk  

 


KOMUNIKAT

INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI;

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR), informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uruchomiła nabór na niestacjonarne studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na rok akademicki 2022/2023.

Studia podyplomowe na kierunku ”Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” dedykowane są w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, jak również wszystkim zainteresowanym mediacją.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Studia umożliwią słuchaczom udział w wykładach, warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na zdobycie wiedzy nt. mediacji, w szczególności mediacji „po wyroku” (w kontekście mediacji resocjalizacyjnych i readaptacyjnych) oraz ukształtowanie umiejętności niezbędnych w procesie rozwiązywania sporów. Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r., a kończą  - egzaminem - w czerwcu 2023 r. Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc*. Przyjęcie na studia nastąpi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na warunkach i w trybie określonym właściwym zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

*Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Chętnych zapraszamy do udziału w rekrutacji, która trwa do 30 września br.

Opłata roczna za studia podyplomowe wynosi 3 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej https://swws.edu.pl/ w zakładkach „Rekrutacja” https://swws.edu.pl/rekrutacja-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/ oraz „Kształcenie” https://swws.edu.pl/ksztalcenie-kierunek-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Działu Organizacji Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, tel. kontaktowy  (kier. 22) 602 44 18; (kier. 22) 22 602 44 31; e-mail: rekrutacja.studia@swws.edu.pl

 


Komunikat z dnia 26.10.2021 r.

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie zwraca się do Mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz działających w ośrodkach mediacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z prośbą o aktualizację:

- danych adresowych (adresy do doręczeń, adresy e-mail),

- nr telefonów komórkowych,

- informacji co do sposobu prowadzenia mediacji – czy bezpośrednia czy również zdalna (telefoniczna, przez aplikację typu Zoom, Teams), itp.

w terminie 14 dni

- mailem albo pocztą tradycyjną.


od 29.09 do 2023 r.

szkolenia z walidacją ZSK organizowane przez CIAPP w Projekcie KRM
(dla woj. małop., kuj.-pom. podl., ,warm.-maz., wielkop.)  


po Konferencji NRA w Białymstoku - artykuły na Prawo.pl oraz zapis wystąpień na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=W2-wIe4sET0
https://www.youtube.com/watch?v=bVOg6F3g2Jw&t=1768s
https://www.youtube.com/watch?v=K1hRbkr-Ex4&t=25s
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kierowanie-spraw-do-mediacji-przez-sedziow-nadal-roznice-w-sadach...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-w-sprawach-nieletnich-bez-adwokackich-i-radcowskich,5089...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/w-krajowym-rejestrze-mediatorow-min-informacja-czy-mediator,50895...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rola-pelnomocnika-w-mediacji-konferencja-mediacja-w-praktyce,5089...
 

==============================

Mediacje obligatoryjne?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad promediacyjną nowelizacją K.p.c. i innych ustaw
dla szerszego stosowania mediacji, nawet z elementami jej obligatoryjności; 
cykl artykułów na ten temat:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/obowiazkowa-mediacja-to-dobry-krok,507690.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zapis-o-mediacji-w-umowach-pracowniczych-i-miedzy,507460.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jakie-zmiany-w-zakresie-mediacji-powinny-byc-wprowadzone-opinia,507687.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przelomowe-znaczenie-zmian-w-kpc-w-sprawie-mediacji,507653.html

 

Trwa projekt Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujący m.in. utworzenie (do 2023 r.) Krajowego Rejestru Mediatorów, a wcześniej szkolenia dla mediatorów; projekt realizowany jest przez Ministerstwo w partnerstwie z czterema podmiotami spośród prowadzących Centra Arbitrażu i Mediacji (raport ewaluacyjny z projektu CAM można pobrać ze strony:
 https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/raport )
informacja o projekcie KRM itd. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
zapis konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości 27 listopada:  
https://www.facebook.com/mediacja.gov/videos/857800608290001/
ankiety dla mediatorów i interesariuszy mediacji: 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ankiety
konsultacje Ministerstwa z mediatorami (pierwsze 16 grudnia – brak miejsc, mają być kolejne):
https://www.facebook.com/mediacja.gov/
można zgłaszać się wstępnie na bezpłatne szkolenia (24-godzinne dla mediatorów, 80-godzinne dla kandydatów) połączone z walidacją cywilną ZSK organizowane w projekcie przez Konfederację Lewiatan  dla osób z woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego (dla pozostałych województw szkolenia organizować będą inni partnerzy) na adres e-mail:  rejestracja@cammediacje.pl
14 marca 2024 r.


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie - sędzia Anna Krawczyk serdecznie zaprasza Państwa Mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Warszawie albo z ośrodków mediacji rodzinnej, których wykaz jest publikowany na stronie Sądu na


Salon Mediacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych


w dniu 27 marca 2024 r. (środa) w godz. 10.30 – 12.00 w sali nr 400 na IV p. w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 – z udziałem Sędziów rodzinnych.
 


W razie chęci udziału w Salonie zgłoszenia należy przesyłać na adres koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl do dnia 21 marca 2024 r. (czwartek) do g. 12.00.

Na spotkanie zapraszamy zarówno:

- osoby bez doświadczenia w sprawach mediacji rodzinnej – ale z odpowiednim wykształceniem (5 miejsc),
- mediatorów mających praktykę w mediacjach rodzinnych i opiekuńczych – co najmniej 3 przeprowadzone mediacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w charakterze mediatora (5 miejsc) jak i
- osoby wpisane na listy mediatorów prowadzone przez organizacje i uczelnie wyższe, których lista jest opublikowana na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie (5 miejsc).

O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ew. doświadczenie w sprawach z zakresu w/w spraw – prosimy o informację w zgłoszeniu do której grupy z w/w Państwo się zaliczacie oraz wskazanie ilości przeprowadzonych mediacji rodzinnych.

Prosimy również o – w razie zakwalifikowania na spotkanie – i wystąpienia przeszkód w przybyciu na nie – o zawiadomienie na w/w adres mailowy maksymalnie do 26 marca 2024 roku do godz. 12.00, tak aby żadne z miejsc nie zostało niewykorzystane.

W temacie maila prosimy o podanie: SALON MEDIACJI 27.3.2024, w treści maila wskazanie imienia i nazwiska Mediatora i podanie do której z wyżej wymienionych 3 grup Państwo należycie – ew. z danymi co do ilości przeprowadzonych w roli mediatora mediacji.

Będziemy zobowiązani za podanie w terminie 3 dni ew. tematów, które w Państwa ocenie powinny być poruszone w trakcie spotkania, a w razie istnienia takowych – tematów na szkolenie z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, które jest planowane.

Osoby zakwalifikowane będą zawiadomione mailem do 22 marca 2024 roku do godz. 15.00.

UWAGA: z uwagi na ilość Mediatorów na liście prowadzonej w tutejszym Sądzie i ilość pracowników Sądu zajmujących się mediacjami (1 Pracownik) nie udzielamy dodatkowych wyjaśnień co do Salonu – telefonicznie ani mailowo.


Powiadom znajomego