W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Lekarze sądowi


Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie: stan na dzień 09.04.2024 r. [pdf]

Mając na uwadze zapewnienie łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi następujące specjalności: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna rodzinna, neurologia, psychiatria, stomatologia, laryngologia, alergologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka.


Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie "organu uprawnionego" (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego”, bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu lekarzowi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.

Wystawione przez lekarza sądowego zaświadczenie o braku możliwości stawiennictwa na rozprawie należy przesłać do sądu, przed który uczestnik postępowania został wezwany, wskazując sygnaturę sprawy.

Przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:
- Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 848 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i tryb finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013r.Nr 467 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru  zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 86 z późn. zm.).

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
- uzyskał rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej,

- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
- ma nieposzlakowaną opinię.

Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca powyższe warunki winna zgłosić Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, która wraz z rekomendacją przekazuje dane kandydata Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, celem zawarcia umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Wymagane dokumenty dla kandydatów na lekarzy sądowych:
- odpis dyplomu ukończenia studiów lekarskich,

- odpis prawa wykonywania zawodu lekarza,
- odpis dyplomu uzyskania specjalizacji.

W celu potwierdzenia złożonych dokumentów w postaci kserokopii, należy przedstawić oryginały oraz do wglądu dowód osobisty.

Dokumenty do pobrania dla lekarzy sądowych:

wzór zaświadczenia [pdf]
wzór zestawienia [pdf]
wzór rejestru [pdf]
Klauzula informacyjna dla kandydatów oraz osób wykonujących czynności lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie [pdf]

Osoby zainteresowane objęciem funkcji lekarza sądowego składają dokumenty w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ul. Płocka 9,  Biuro Podawcze.

 

Osoba do kontaktu:
Marzena Piekut
Specjalista ds. administracyjnych
tel:  22 440 20 65
e-mail: marzena.piekut@warszawa.so.gov.pl

Informacja telefoniczna:
Biuro Obsługi Interesantów
tel: 22 440 80 00

e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

Powiadom znajomego