W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Tabele opłat

1. Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne [pdf]

2. Wybrane opłaty kancelaryjne - karne [pdf]

3. Wybrane opłaty  z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego [pdf]

4. Wybrane opłaty z zakresu prawa  o księgach wieczystych sądowe [pdf]

5. Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych [pdf]

6. Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [pdf]

 

Opłat sądowych można dokonać:

  • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej;
  • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce "Obsługa Interesantów” - "Konta bankowe";
  • przekazem pocztowym;
  • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

Zakupu znaków można dokonać:

  • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie;
  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. "Solidarności" 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?
Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Oświadczenie będzie dotyczyło  stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu.


Uiszczanie opłat
Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

Opłaty sądowe w formie bezgotówkowej można również uiścić w terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie (obok BOI).


E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych);
  • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sadu Okręgowego w Warszawie (obok BOI).
Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [pdf]

Powiadom znajomego