W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Najczęściej zadawane pytania

Co daje mi mediacja?
 
Przede wszystkim poczucie sprawczości, bo pozwala w stosunkowo nieformalny sposób  rozmawiać o przedmiocie sporu bezpośrednio z drugą Stroną przy wsparciu wyznaczonego przez Sąd Mediatora.
Ze względu na krótki czas trwania – od jednego do trzech miesięcy – mediacja daje Ci możliwość szybkiego i skutecznego rozwiązania sporu, gdyż postępowania sądowe, z różnych przyczyn, są zazwyczaj długotrwałe. W Sądzie Okręgowym w Warszawie czas postępowania sądowego wynosi w I instancji średnio trzy lata.
Mediacja umożliwia zakończenie konfliktu w neutralnej atmosferze bez poczucia przegranej
u żadnej ze Stron.
Jeśli mediacja zakończy się ugodą, którą zatwierdzi Sąd, Powód otrzyma zwrot 100% wniesionej opłaty sądowej – jeśli nie doszło jeszcze do rozprawy, a 75% opłaty w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia ugody przed Mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.
 
Czym postępowanie mediacyjne różni się od postępowania sądowego?
 
W postępowaniu sądowym Sędzia koncentruje się przede wszystkim na przeszłości, tj. faktach i materiałach dowodowych. W postępowaniu mediacyjnym, o ile przeszłość stanowi punkt wyjściowy do rozmów, to jednak Mediator koncentruje się na przyszłości i sposobach rozwiązania konfliktu.
W postępowaniu sądowym nie masz możliwości bezpośredniego komunikowania się z drugą Stroną. W trakcie postępowania mediacyjnego możesz bezpośrednio i w formalnie nieograniczony sposób komunikować się z drugą Stroną w zakresie, na jaki zgodzicie się na wstępnym etapie mediacji.
 
Co, jeśli mediacja się nie uda?
 
W takiej sytuacji sprawa wraca do Sądu. Warto przy tym zaznaczyć, że w związku z poufnością mediacji Strony nie będą mogły powoływać się na informacje, o których dowiedziały się w trakcie mediacji.
 
Co, jeśli mediacja zakończyła się ugodą, ale druga Strona nie realizuje zawartych
w niej postanowień?
 
W przypadku gdy Strony porozumiały się co do sposobu rozwiązania sporu sporządzana jest ugoda. Jest to dokument, w którym zawarte są warunki wynegocjowane przez Strony w trakcie postępowania mediacyjnego. Dokument ten, po podpisaniu przez Strony, jest zatwierdzany przez Sąd, przez co nabiera mocy prawomocnego orzeczenia sądowego. Egzekucję postanowień ugody umożliwia nadanie jej klauzuli wykonalności. W praktyce oznacza to, że ugoda z nadaną klauzulą wykonalności może być – w przypadku nierealizowania jej postanowień przez jedną ze Stron – bezpośrednią podstawą do prowadzenia egzekucji.
 
Czy przystępując do mediacji muszę mieć Pełnomocnika?  
 
Nie, choć w przypadku spraw trafiających do Sądów Okręgowych korzystanie z usług Pełnomocników, także w postępowaniach mediacyjnych, stanowi bardzo powszechną praktykę.

Jaka jest rola Pełnomocników w postępowaniu mediacyjnym?

Pełnomocnik w imieniu Strony uzgadnia z Mediatorem warunki prowadzenia mediacji.
Pełnomocnik doradza Stronie w zakresie aspektów prawnych prowadzonego sporu.
Pełnomocnik pomaga zrozumieć Stronie, jakie informacje mogą być istotne dla pomyślnie przeprowadzonego procesu mediacji. Wspiera Stronę w podejmowaniu decyzji, które są dla niej najlepsze.
Pełnomocnik może prowadzić negocjacje w imieniu Strony w uzgodnionym zakresie. Informuje przy tym Stronę o potencjalnych konsekwencjach prawnych podejmowanych decyzji. Pełnomocnik mający doświadczenie w postępowaniach mediacyjnych często skutecznie doprowadza do wynegocjowania najlepszych dla Strony rozwiązań.
W przypadku zawarcia ugody Pełnomocnik pomaga w sporządzeniu tego dokumentu w oparciu o obowiązujące przepisy. Gwarantuje to, że dokument ten zostanie zatwierdzony przez Sąd i że zostanie mu nadana klauzula wykonalności dająca podstawę do prowadzenia egzekucji.
 
Jaka jest rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym?
 
Mediator nie orzeka o winie i karze, za to – poprzez aktywne słuchanie oraz koordynowanie komunikacji – pomaga Stronom uświadomić sobie jakie są źródła ich sporu.
Mediator – poprzez zadawane pytania – pomaga Stronom wypracować satysfakcjonujące je i możliwe do zrealizowania rozwiązanie. 
 
Gdzie i w jakim terminie odbywa się mediacja?
 
Najczęściej to Mediator proponuje miejsce spotkania. Nie wyklucza to jednak możliwości spotkania się w innym miejscu pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez obie Strony i Mediatora.
Termin na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wyznacza Sąd i – jak wspomniano wyżej – wynosi on od jednego do trzech miesięcy.
 
 

* Materiał opracował: Mediator Krzysztof Roś, Europejskie Centrum Mediacji Consensius

Powiadom znajomego