W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Skargi i wnioski

Wersja strony w formacie XML

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w WarszawiePodstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 

• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52.tj.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dokument PDF, rozmiar 1,15 MB)

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (dokument PDF, rozmiar 166 KB)

 

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Art. 41b.

§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,

• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

• adres wnoszącego skargę/wniosek,

• zwięzłą treść skargi/wniosku,

• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania:

• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

• na piśmie adresując:

Prezes /Wiceprezes ds. karnych

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Wiceprezes ds. KRS

Sąd u Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa 

 

Wiceprezes ds. gospodarczych

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Czerniakowska 100A

00-454 Warszawa 

 

 

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie  oraz  drogą pocztową  przyjmowane są:

 

§  w Biurze Podawczym Sądu:  ul. Marszałkowska 82, (parter)
ul. Czerniakowska; 100  (parter Sala Obsługi ),

ul. Czerniakowska 100A (parter Sala Obsługi)

 

§  za pośrednictwem poczty elektronicznej – srmstwar@warszawa.sr.gov.pl   - (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);

wzór skargi/wniosku (dokument PDF, rozmiar 28,1 KB)

 

§  ustnie do protokołu:

w Biurze Obsługi Interesantów:

-          ul. Marszałkowska 82, (parter), w zakresie spraw cywilnych, karnych, rodzinnych, nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych

-          ul. Czerniakowska 100A (parter Sala Obsługi ) w zakresie spraw gospodarczych (procesowych i dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych) 

-          ul. Czerniakowska 100- (parter) w zakresie spraw gospodarczych: rejestru zastawów oraz KRS

wzór protokołu przyjęcia skargi/wniosku (dokument PDF, rozmiar 28,4 KB)

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. 
Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz terminie wskazanym przez Prezesa/Wiceprezesa.

Prezes Sądu może powierzyć przyjęcia interesantów wiceprezesowi stosownie do art 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z § 30 ust.3 w zw. z ust.1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane