W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Wersja strony w formacie XML


Informacje dotyczące programu
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Baza danych na temat podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie zamieszczone są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc dotkniętym przemocą w rodzinie/Bana teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 

http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po

Informacje dotyczące podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonujących na terenie  województwa mazowieckiego (dokument xls, rozmiar 39,5 KB)

Instytucje i podmioty świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym m.in.  punkty konsultacyjne udzielające wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, ośrodki wsparcia świadczące usługi dla osób i rodzin (dokument xls, rozmiar 203 KB)

Ośrodki Interwencji Kryzysowej (dokument xls, rozmiar 42,5 KB)

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r. (dokument xlsx, rozmiar 13,2 KB)

Punkty Konsultacyjne i inne podmioty udzielające wsparcia (dokument xls, rozmiar 153 KB)

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (dokument xls, rozmiar 46,5 KB)

Specjalistyczne ośrodki Wsparcia (dokument xls, rozmiar 39 KB)

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2020 r (dokument xlsx, rozmiar 86,4 KB)

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

1.       organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2.       pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3.       pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4.       pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5.       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

6.       finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7.       dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8.       finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;

9.       pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane