Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacje dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Oferta programowa kierowana do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowana na terenie m. st. Warszawy

Instytucje udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - wg stanu na dzień 1 lipca 2015 roku 

Programy kierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st.Warszawy w roku 2016

Zestawienie programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie M.St.Warszawy w 2017 r

Miejsca w ktorych mozna uzyskac pomoc na terenie m.st.Warszawy w roku 2017

Adm 4017-1165-17 informacja dotycząca  przeciwdziałania przemocy

Baza danych na temat podmiotów i organizacji świadczących na terenie województwa mazowieckiego usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie zamieszczone są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc dotkniętym przemocą w rodzinie: http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po

Wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  w celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy tez pomocy materialnej, a mianowicie:

1.       organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2.       pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3.       pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4.       pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5.       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

6.       finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7.       dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8.       finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;

9.       pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij