W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Dostęp do informacji publicznej

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

Udostępnianie Informacji Publicznej 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  1. osobiście w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie sądu), wskazując jako adresata Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, ul, Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
  3. za pomocą platformy e-PUAP;
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: sr.gm@grodzisk.sr.gov.pl


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku. Jeżeli środki techniczne jakimi dysponuje sąd uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem wraz ze wskazaniem w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie umarza się.

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami mogą zostać udostępnione za pośrednictwem Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych: https://orzeczenia.ms.gov.pl/

W takim przypadku, datę prawomocności każdego z orzeczeń należy zweryfikować w Biurze Obsługi Interesantów.

Jeżeli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji), od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeżeli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, która warunkuje uzyskanie informacji przetworzonej.

Informacją o sprawach publicznych nie są informacje o sprawach konkretnych podmiotów lub osób fizycznych. Wobec powyższego, we wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinna być wskazana sygnatura akt sprawy, nie zaś strony postępowania.

Kontrola realizacji prawa do informacji publicznej

Od decyzji wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim służy odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej


  1. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje publiczne uzyskane z Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zawsze zobowiązany jest do podania źródła ich pochodzenia, a w przypadku gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie – dodatkowo daty jego wydania, nazwy sądu oraz sygnatury akt sprawy.
  2. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim jest bezpłatne.
  3. Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek mogą zostać określone indywidualnie, z uwzględnieniem pkt 1. Prezes Sądu może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz wysokość opłaty z tym związanej.
  4. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznej pozyskanej w celu jej powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu.
  5. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia zobowiązany jest do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach. W przypadku wykorzystywania fragmentów orzeczenia – obowiązkowe jest ich określenie, np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia.
  6. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny, niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

 

 

Pliki do pobrania