Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

test2

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Komunikaty dla mediatorów
kwiecień-czerwiec-wrzesień, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań
bezpłatne studia WS Humanitas, UŁ i UAM dla (wpisanych na listy) mediatorów gospodarczych - rekrutacja w toku lub wkrótce
http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej-dla-mediatorow-z-obszaru-odpowiadajacego-obszarowi-wlasciwosci-miejscowej-sadow-apelacyjnych-w-bialymstoku-w-lodzi-i-w-warszawie/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej.html
http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-profesjonalny-mediator-gospodarczy

 

16 kwietnia, Warszawa
Konferencja HR 2019 (m.in. mediacja pracownicza)
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

18 kwietnia, Warszawa
Salon Mediacji "Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE"
http://mediatorzy.pl/wielokulturowosc/99-mediacje/mediacje-rodzinne/276-salon-mediacji

24 kwietnia, Łódź
III Łódzkie Forum Mediacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/iii-lodzkie-forum-mediacji.html

24, 25 i 26 kwietnia, odpowiednio: Warszawa, Rzeszów i Kraków

polsko-rosyjska konferencja: "Mediacje w Polsce. Dialog międzynarodowy."
bliższe informacje wkrótce na: http://www.mediatorzy-polscy.eu"

25 kwietnia, Warszawa
Panel Dyskusyjny CAM Lewiatan: "Etyka w Mediacji"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-etyka-w-mediacji

26 kwietnia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczej"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-kwiecien-praktyczne-aspekty-mediacji-gospodarczych/

6-10 maja, Warszawa
bezpłatne szkolenie Nansen Centre for Peace and Dialogue "Wyłącz ego, zrozum drugiego"
https://www.zrozumdrugiego.pl/?fbclid=IwAR1kZG-BGs_ZKQeo1AgZcKYUceMMt4Ng1DQ0rNLK7xMpBOv7SxvGlEVPd4s

9 maja, Gorzów Wielkopolski
panel Lubuskiego CAM: "Mediacje gospodarcze - bariera czy płaszczyzna porozumienia"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-bariera-czy-plaszczyzna-porozumienia/

9 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji: „Mediacja w Polsce i na świecie - aktualne
wyzwania:
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

15 maja, Londyn
2019 European CPR Conference
https://www.cpradr.org/events-classes/upcoming/2019-European-Conference

15 maja, Katowice
Panel Śląskiego CAM: "Mediacje rodzinne w sądownictwie i w praktyce"
https://www.facebook.com/events/802686336776113/

21 maja, Szczecin
panel Zachodniopomorskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://zcam.pl/plan-konferencji/

23 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

23 maja, Warszawa
szkolenie CAM: „Konflikty w mediacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić”
https://online.ikongres.pl/…/szkolenie_centrum_mediacji_-_k…

28 maja, Zielona Góra
panel lubuskiego CAM: „Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu”
www.mediacje-cam.pl/mediacje-jako-platforma-dialogu-dla-bi…/

28 maja, Kędzierzyn-Koźle
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – duże możliwości”
http://www.cam.opole.pl/1718-2/

28 maja, Wrocław
bezpłatne szkolenie Dlnśl.Iz.Gosp.: „Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów”
https://evenea.pl/…/budowanie-zespolu-i-sztuka-rozwiazywa…/…

29 maja, Warszawa
konferencja MS: „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”
https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/…/formularz-rej…/

6 czerwca, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
https://evenea.pl/…/mediacje-specyfika-rozstrzygania-spor…/…

11 czerwca, Kluczbork
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje”
http://www.cam.opole.pl/1725-2/

13 czerwca, Radom
panel CAM Lewiatan: „Wspomaganie rozwoju mediacji w sądach i prokuraturach”
https://www.cammediacje.pl/…/panel-dyskusyjny-wspomaganie-r…

13 czerwca, Poznań
szkolenie CAM Lewiatan dla Wielkopolskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

17 czerwca, Katowice
panel śląskiego CAM: „Mediacja gospodarcza – praktyczne problemy”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-mediacja-gospodarcz…/

23-24 maja, Warszawa,
konferencja: „Dispute Resolution in M&A Transactions”
http://disputeresolutionmaconference.com/
http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/konferencja-dispute-resolution-in-m-a-transactions-23-24-maja-2019-r-15489617098477.html

24-25 maja, Ustroń
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych, Śląskie CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/10-maja-termin-zgloszen-na-szkolenie-z-mediacji-gospodarczych/

17 maja, Szczecin
bezpłatne szkolenie zachodniopomorskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_zachodniopomorskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

18 maja, Gorzów Wlkp.
bezpłatne szkolenie lubuskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_lubuskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

23 maja, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html

24 i 31 maja, Poznań
bezpłatne szkolenie wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

  3, 4, 6, 7 czerwca
panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych, CAM Lublin
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

4-6 czerwca, Bilbao
Doroczne zgromadzenie ogólne oraz sympozjum European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/

7 czerwca, Nowy Tomyśl
konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: "Budowanie
zaufania do Arbitrażu i ADR"

10-11 czerwca, Trójmiasto
Forum Praktyków Partycypacji
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/

17-18 czerwca, (Śląsk)
konferencja: Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i
współpracy
http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2019/site/index.html#tematyka

26 czerwca, Lipsk (Niemcy)
konferencja Fomento na temat mediacji w międzynarodowych sprawach
spadkowych
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/

wrzesień/październik
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych, CAM Lublin (w tym 24-25.09 i 1-2.10 dla mediatorów)
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25-26 listopada, Warszawa
6 edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/

legislacja:


projekt prawa nieletnich (można się spodziewać dużych zmian w kwestii
mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej (zamiar wprowadzenia mediacji trzyma się
dalej)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/


materiały przygotował:
Jakub Świtluk
mediator.waw.pl

Komunikat z dnia 11.10.2018 r.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na 18.10.2018 r. i Tygodnia Mediacji w dniach 15-19.10.2018 r. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planowanymi w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydarzeniami i zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciach.Komunikat z dnia 15.09.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r. i Tydzień Mediacji 16-20.10.2017 r.

 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na 19.10.2017 r. i Tygodnia Mediacji w dniach 16-20.10.2017 r. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planowanymi w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydarzeniami i zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciach.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w WarszawieKomunikat z dnia 04.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza Konkurs na prezentację lub film rozpowszechniający wiedzę na temat mediacji oraz promujący mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy Państwu Regulamin Konkursu pt. „Mediacja – sposobem na rozwiązanie sporu” wraz z załącznikiem stanowiącym formularz zgłoszenia do Konkursu. Termin na zgłoszenie prac konkursowych upływa 30 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy Ośrodki Mediacyjne i Mediatorów do udziału w Konkursie.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu, uprzejmie prosimy kierować na adres E-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

Regulamin konkursu - pobierz
Zmiana regulaminu konkursu: pobierz
Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu - pobierz

WYNIKI KONKURSU oraz Filmy laureatów

Komunikat z dnia 10.07.2017 r.


Szanowni Państwo Mediatorzy.

Do 31.08.2017 r. chcielibyśmy ustalić roczny terminarz Salonów Mediacji, które odbywać się będą w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Najbliższy termin Salonu Mediacji planowany jest na wrzesień br.

W związku z tym poszukujemy Partnerów - Organizacji zrzeszających Mediatorów i Ośrodków Mediacyjnych, które podejmą się organizacji poszczególnych Salonów Mediacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

lub

tel. 506 284 624, tel. 22 44 00 802 (Joanna Knop)

Biblioteka mediatora


3333

Salon mediacji
Salon Mediacji
"ILE NEGOCJACJI W MEDIACJI?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Czerniakowska 100, Warszawa sala 475

06.06.2019 r. godz. 10 - 13


Szczegóły: pobierz plik