Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Schronisko dla Nieletnich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ul.Pawła Lipowczana 3
02-260 Warszawa
tel. 846-16-85
e - mail: sekretariat@warszawa.sdn.gov.pl

Status prawny lub forma prawna jednostki:
Skarb Państwa - jednostka budżetowa Schronisko dla Nieletnich w Warszawie.
Schroniska dla Nieletnich działają w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1359). Schronisko dla Nieletnich w Warszawie zostało powołane zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Spraw. 2004 r.- § 1 pkt 15 dotyczy Schroniska dla Nieletnich i § 2 pkt 13 dotyczy Zakładu Poprawczego).

Organizacja jednostki:

Schronisko dla Nieletnich w Warszawie jest placówka dla chłopców , czynna przez cały rok, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poprzez Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznegi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ( od dnia 1 września 2004 r.).

W jego skład wchodzą:

 • Internat,
 • Szkoła Podstawowa Nr 276 i Gimnazjum Nr 4 ,
 • Warsztaty szkolne,
 • Zespół Diagnostyczny.

Przedmiot działalności i kompetencje.

Przedmiotem działalności statutowej jest diagnoza psychopedagogiczna i resocjalizacja nieletnich.

Do zadań Schroniska dla Nieletnich należy:

 • pozostawienie do dyspozycji organu, który wydał postanowienie o umieszczeniu,
 • zapobieganie działaniom, które mogłyby utrudnić postępowanie prowadzone w sprawie nieletniego przez sad lub inny organ do tego upoważniony,
 • opracowanie diagnozy nieletniego i jego sytuacji oraz rozpoczęcie procesu jego resocjalizacji, współdziałając w tym zakresie z rodziną nieletniego, organizacjami społecznymi , ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.

Organami jednostki w Warszawie są Dyrektor Schroniska i Rada Schroniska.

 • Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Warszawie, Jerzy Jóźwik, tel. (22) 846-16-85;
 • Dyrektor szkół funkcjonujących w placówce,
 • Kierownik Internatu,
 • Główny Księgowy,
 • Kierownik Gospodarczy.

Sposób wykonywania nadzoru administracyjnego i pedagogicznego Schroniska określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359)
Rozdział 8 i 9.

Majątek.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość księgowa majątku Schroniska dla Nieletnich w Warszawie ul. Pawła Lipowczana 3, zaewidencjonowanego w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego jako:

 • "budynki i budowle" wynosi brutto 1 704,37 zł,
 • "urządzenia techniczne i maszyny" wynosi brutto 92 380,40 zł,
 • "środki transportu" wynosi brutto 1 626,01 zł ,

Informacje o majątku Schroniska dla Nieletnich w Warszawie udostępnił Andrzej Skinder– Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

Schronisko jest jednostką budżetowa, której koszty pokrywane są w całości z budżetu resortu sprawiedliwości. Schronisko może korzystać z pozabudżetowych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych wychowanków lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie sądu, prokuratury, lub określonych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. W innych przypadkach za zgodą osób objętych ewidencją lub rejestremi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij