Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Archiwalne oferty pracy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Kd-111-25-2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora-stażysty.

Kd-111-25-2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko inspektora-stażysty w Oddziale Gospodarczym 


Kd-111-25-2019 Konkurs na stanowisko inspektora-stażysty w Oddziale Gospodarczym (TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 11 GRUDNIA 2019 R.)Kd-111-24-2019 Protokolant sądowy-stażysta ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

Kd-111-24-2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty

Kd-111-24-2019 Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 18 LISTOPADA 2019 r.)

Kd-111-23-2019 Konkurs na stanowisko inspektora-stażysty w Oddziale Gospodarczym

Kd-111-22-2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-22-2019 (AKTUALIZACJA 14.11.2019) Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-22-2019 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA III ETAPU NA KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Kd-111-22-2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-22-2019 Informacja dotycząca zwiększenia ilości wolnych etatów (10.10.2019 r.)

Kd-111-22-2019 Konkurs na stanowisko asystenta sędziego


Kd-111-21-2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty

Kd-111-21-2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty

Kd-111-21-2019 Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (TERMIN SKŁDANIA APLIKACJI: DO DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2019)


Kd-111-20-2019 Rozstrzygnięcie naboru

Kd-111-20-2019 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko sekretarki/sekretarza

Kd-111-20-2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki/sekretarza


Kd-111-18-2019 Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego - stażysty ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Kd-111-18-2019 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty

Kd-111-19-2019  Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (staż urzędniczy) INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Kd-111-18-2019 Konkurs na stanowisko protokolanta - sądowego stażysty


Kd-111-19-2019 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (staż urzędniczy)

Kd-111-17-2019 ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU

Kd-111-17-2019 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru

Kd-111-17-2019 AKTUALIZACJA - ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Kd-111-17-2019 Konkurs na stanowisko sekretarki/sekretarza


Kd-111-16-2019 Rozstrzygnięcie konkursu

Kd-111-16-2019 Komunikat dotyczący przeprowadzenia III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-16-2019 Lista osób zakwakifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-16/2019 Konkurs na stanowisko asystenta sędziegoKd-111-15-2019 Rozstrzygnięcie konkursu
Kd-111-15-2019 Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Kd-111-15-2019 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznychKd-111-13/2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty

Kd-111-10/19 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-10/19 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Kd-111-10/19 Komunikat dotyczący przeprowadzenia III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (Kd-111-10/19).Kd-111-12/2019 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Kd-111-12/2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (staż urzędniczy).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-11/19).


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego - stażysty (Kd-111-9/19).


AKTUALIZACJA Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego – stażysty (Kd-111-11/19).

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego – stażysty Kd-111-11/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego - stażysty Kd-111-9/19.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko informatyka-stażysty (Kd-111-8/19).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-9/19).

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Kd-111-7-/19).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko informatyka (Kd-111-8/19).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Kd-111-7/19).

Komunikat dotyczący przeprowadzenia III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Kd-111-7/19).

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-6/2019).

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka (Kd-111-8/2019)

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (sygn. Kd-111-7/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-6/2019) - AKTUALIZACJA

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-6/19)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko inspektora-stażysty (Kd-111-3/19)

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Kd-111-5/19

Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty Kd-111-4/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty (Kd-111-4-19) AKTUALIZACJA

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora-stażysty w Oddziale Gospodarczym Kd-111-3/19

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego Kd-111-5/19 – unieważnienie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (sygn. Kd-111-3/19)

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty (Kd-111-4/19)

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd-111-2/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty Kd-111-2/19

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty Kd-111-2/19 (Aktualizacja w dniu 15.02.2019r.)

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd 111-1/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd-111-1/19


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty Kd-111-1/2019


ROZSTRZYGNIĘCIE – Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia  w Warszawie (sygn. Kd-111-12/18)


ROZSTRZYGNIĘCIE – Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego - stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia  w Warszawie (sygn. Kd-111-13/18)


Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (sygn. Kd-111-12/18)


ROZSTRZYGNIĘCIE – Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia  w Warszawie (sygn. Kd-111-10/18)


Aktualizacja listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-13/2018


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-13/18


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd-111-13/18


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Aneks Nr 1 (zmiana ilości etatów)


Komunikat dotyczący przeprowadzenia III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-12/18


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Kd-111-12/18


Aktualizacja listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego Kd-111-10/18


Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego Kd-111-10/18Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd-111-13/2018

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty Kd-111-11/2018

Aktualizacja listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-11/2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-12/2018


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko protokolanta sądowego stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-11/2018


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta sądowego stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-11/2018


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-9/18


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-10/2018

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - aktualizacja listy rezerwowej Kd-111-7/2018

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-7-/2018


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-8/2018

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora-stażysty ds. windykacji i egzekucji należności sądowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-6/2018

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Sekretarki/sekretarza w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-5/2018

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-4/18

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-3/18

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-2/18

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-1/2018

Ogłoszenie na odpłatne praktyki absolwenckie do Oddziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-1127-1/18

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-10/17

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Protokolanta sądowego-stażysty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Kd-111-11/2017

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Księgowego-stażysty ds. płac w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - Kd-111-9/17

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij