Konflikty
 i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. 

Mediacja
 jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza.

Mediator
 jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości.
Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich.

Skuteczność
 mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80 % przypadków.
W związku z prośbą Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazujemy Państwu Mediatorom link do ankiety dostępnej pod adresem:
https://www.interankiety.pl/i/LrNA3lQG  z prośbą o jej wypełnienie.

 

Ankieta jest skierowana do mediatorów rodzinnych. Jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.

 

Uzyskane wyniki ankiety mają służyć zainicjowaniu prac nad zmianą przepisów dotyczących stosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację.