Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. 

Mediacja jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza.

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości.

Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich.

Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80 % przypadków.

Informacje dla osób, które są zainteresowane rozwiązaniem sporu za pomocą mediacji 
Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych 
Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich
Informacje o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

Wzór wniosku przeprowadzenie mediacji  


Kontakt
tel.: 22 440 07 33
 

Publikacje i broszury
ABC mediacji
Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich
Mediacja w postępowaniu karnym
Mediacja w postępowaniu cywilnym i w sprawach z zakresu prawa pracy
Mediacja w sprawach transgranicznych
Mediacja w sprawach rodzinnych
Mediacja w sprawach gospodarczych