Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004


Sprawozdanie z działalności Referatu ds. Zamówień Publicznych za rok 2005

Analiza należności sądowych za 2005 r. w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2005


Analiza realizacji należności sądowych za 2006 r. w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności Referatu ds. Zamówień Publicznych za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2006


Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2007 r. w jednostkach okręgu warszawskiego.

Analiza realizacji należności sądowych za 2007 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2007


Analiza realizacji należności sądowych za 2008 rok w jednostkach okręgu warszawskiego

Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2008


Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2009

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2009 roku w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za  2009 rok w jednostkach okręgu warszawskiego


Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2010

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2010 roku w jednostkach okręgu warszawskiego

Analiza realizacji należności sądowych za 2010 rok w jednostkach okręgu warszawskiego


Sprawozdanie z pracy Sądu Okręgowego w Warszawie za 2011 r.

Analiza realizacji należności sądowych za I półrocze 2011 roku w jednostkach okręgu warszawskiego


Informacja roczna o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012r.

Załączniki do informacji rocznej o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2012r.


Informacja roczna o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2013 r.

Załączniki do informacji rocznej o działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2013 r.


Informacja roczna o działalności Sądu Okręgowego w Warszawie w 2014 r.


Informacja roczna o działalności Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za 2015 rok


Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017

Ocena Informacji rocznej sporządzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017


Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu SO w Warszawie w roku 2018