UWAGA:

W związku z obecną sytuacją  dot. COVID-19 informujemy, że dyżury mediatorów prowadzone w siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 oraz ul. Czerniakowskiej 100 zostały zawieszone. Jednocześnie informujemy o możliwości przeprowadzenia mediacji online, poprzez Skype, Hangouts i inne komunikatory.
O szczegółowe informacje można zwracać się telefonicznie bądź elektronicznie do:


Dokumenty do pobrania:


1. Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji






Centrum Mediacji Gospodarczej
Centrum Mediacji Lewiatan
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW
Ośrodek Mediacji i Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów w Krakowie
Centrum Mediacji Stowarzyszenia Sursum Corda

Centrum Rozwiązywania Sporów i Mediacji

Centrum Mediacji CONSENSUS

Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie

Centrum Mediacji Partners Polska

Centrum Mediacji Zdalnych Patryk Kępa

Consensius Europejskie Centrum Mediacji

D.E.S. Pracownia Mediacji i Wspierania Rozwoju

Dolnośląski Ośrodek Mediacji DOM

Europejski Trybunał Arbitrażowy z siedzibą we Wrocławiu

Fundacja Aktywizacja
Fundacja Dobrego Dialogu + tabela mediatorów

Fundacja Kocyk
Fundacja HR Support

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Fundacja Europejskie Centrum Mediacji

Fundacja Evoluo

Fundacja Ingerencji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji

Fundacja Inter Vivos
Fundacja Inter Vivos

Fundacja Impuls

Fundacja Mediacja i Prawo

Fundacja Mediare
Fundacja Nasze Srebrne Lata
Fundacja Omega Pomagamy

Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS

Fundacja Pegaz

Fundacja Rozwoju Mediacji

Fundacja Siła Serca
Fundacja Wsparcia Mediacji PAX CORDIS
Fundacja " Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

House of Mediation

Krajowe Centrum Mediacji

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

Krajowy Sąd Arbitrażowy w Warszawie

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów - Ośrodek Mediacji KSM Mazowsze

Krajowe Stowarzyszenie Negocjacji i Powiernictwa „Mediare agere-de"
Lista mediatorów Fundacji Honeste Vivere

Markert Mediacje
Ogólnopolskie Stowarzyszenie "OPTIMUS MEDIATOR"

Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Ośrodek Mediacyjny Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Ośrodek Mediacji  Mediacja.edu.pl

Ośrodek Mediacji  „Mediatorzy.pl"
Ośrodek Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

w Warszawie

Ośrodek Mediacji INIGO przy Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO"

Ośrodek Mediacji przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Prawnej SELF

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Warszawie

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej

Polskie Centrum Mediacji I Oddział im. Dr Janiny Waluk w Warszawie + mediacje on-line + jęz. obce

Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości

Prawo i Mediacje

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - Centrum Mediacji

Stowarzyszenie Dyplomowanych Mediatorów Mediacio

Stowarzyszenie Fair Business

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie „Mazowieckie Centrum Zapobiegania Konfliktom - Mazovia"

Stowarzyszenie Mediator Polski

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych

Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
Stowarzyszenie " Mediatorzy Polscy "

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Stowarzyszenie Notariuszy RP
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP- Zarządu Krajowego
Stowarzyszenie OPTA Ośrodek Mediacji
Stowarzyszenie Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych w Poznaniu 

TRANSFER Mediator - Negocjator - Doradca

Warszawskie Centrum Mediacji przy PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu