Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgłaszanie kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie oraz inne czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim dokonywane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

-Wyciąg z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t. ze zm.) - Dział II Sędziowie i asesorzy sądowi; Rozdział I - Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim - wyciąg

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.09.2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1289/1

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.09.2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1221/1

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1293/1Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1522/1

 

Informujemy, że uwierzytelnianie kont i ich zakładanie w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenia na wolne stanowiska sędziowskie z pomocą pracownika sądu (pracowników Zespołu ds. nominacji sędziowskich przy XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

 

 

 

Informacji telefonicznych związanych z procedurą nominacyjną na stanowisko sędziego udzielają pracownicy

Zespołu ds. nominacji sędziowskich

przy XIX Wydziale Wizytacyjnym

pokoje: 314, 315 III piętro, korytarz A

Ewa Sarzyńska

440-30-47

Monika Skrzypek

440-11-91

Marek Stopczyński

440-40-35

Sylwia Strózik 

440-20-95