Inne jednostki organizacyjne  

 

INNE OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Inspektor Ochrony Danych: Michał Rujner

tel. 22-440-40-30

email:iod@warszawa.so.gov.pl


Koordynator ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem: Danuta Maciejewska

pok. 110
tel. 22 440-30-66


Przedstawiciel Referendarzy Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw kontaktów z Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie: Marta Koptiakow

tel: 22 440-04-21
e-mail: m.koptiakow@warszawa.sr.gov.pl


Inspektor ds. obronnych: Stanisław Kraszewski
pok 69 
tel. 22 440 71 95


Szef Ochrony - Straż Sądowa: Gustaw Kurek 
pok. 237 A 
tel. 22 440 70 73


Kierownik Biura Podawczego: Anna Zabielska
pok. 13
tel. 22 440 70 28
al. ,,Solidarności 127"
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego:
pok. 13
tel. 22 440 70 29
al. ,,Solidarności 127",
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Aneta Jezierska 
tel. 22 440 06 46
ul. Czerniakowska 100 
00-454 Warszawa

Zastępcy Kierownika Biura Podawczego: Grzegorz Kępiński 
pok. 36 A 
tel. 22 440 70 27
ul. Płocka 9, 
01-231 Warszawa


Kierownik Służby BHP : Krystyna Zaręba 
pok. 236 A
tel. 22 440 72 15
tel. 22 440 31 29
tel. 22 440 50 90
fax. 22 440 31 35


Inspektor ds. przeciwpożarowych: Tomasz Kosicki 
pierwsze piętro, pok. 144,
tel. 22 440 71 63


Biblioteka
poziom -1, pok. 22
tel. 22 440 70 71