Inne jednostki organizacyjne  

 

INNE OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Inspektor Ochrony Danych: Michał Rujner

tel. 22-440-40-30

email:iod@warszawa.so.gov.pl


Koordynator ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem: Danuta Maciejewska
pok. 110
tel. 22 440-30-66

 

Przedstawiciel Referendarzy Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw kontaktów z Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie: Marta Koptiakow

tel: 22 440-04-21
e-mail: m.koptiakow@warszawa.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji publicznej i realizacja wniosków o wgląd do akt spraw
tel. 22-440-60-50
fax: 22-440-60-51
email: informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl
al. ,,Solidarności" 127,
00-898 Warszawa,
parter, pok. 65


Inspektor ds. obronnych: 
Wojciech Dorociński 
pok 69 
tel. 22 440 71 95

 
Szef Ochrony - Straż Sądowa: Gustaw Kurek 
pok. 237 A 
tel. 22 440 70 73

 

Kierownik Biura Podawczego: Anna Zabielska
pok. 13
tel. 22 440 70 28
al. ,,Solidarności 127"
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego:
pok. 13
tel. 22 440 70 29
al. ,,Solidarności 127",
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Aneta Jezierska 
tel. 22 440 06 46
ul. Czerniakowska 100 
00-454 Warszawa 

Zastępcy Kierownika Biura Podawczego: Grzegorz Kępiński 
pok. 36 A 
tel. 22 440 70 27
ul. Płocka 9, 
01-231 Warszawa 

 

Kierownik Służby BHP : Krystyna Zaręba 
pok. 236 A
tel. 22 440 72 15, 22 440 31 29, 22 440 50 90
fax 22 440-31-35

 

Inspektor ds. przeciwpożarowych: Tomasz Kosicki 
pierwsze piętro, pok. 144,
tel. 22 440 71 63.

 

Biblioteka
poziom -1, pok. 22, 
tel.: 22 440 70 71;