W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252
VAT UE:  PL 527 20 26 252


ul. Czerniakowska 100

tel. 22 440 03 00 


ul. Płocka 9

tel. 22 440 50 00

Kurator zawodowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kurator zawodowy
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Warszawie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Kuratora Okręgowego
Status w trakcie rozstrzygania
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze KO.1110-1/23
 na wolne stanowisko

 

Kuratora zawodowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej, wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 
Ilość wolnych miejsc: 1
 
W związku z organizowanym naborem na kuratora zawodowego w okręgu warszawskim w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oczekuje się w terminie do dnia 03 marca 2023 roku zgłoszeń kandydatów (kuratorów zawodowych).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na powyższe stanowisko adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wraz danymi kontaktowymi,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko kuratora zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie  o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje, osiągnięcia i przebieg zatrudnienia.

W wypadku przekazywania danych osobowych innych niż w wymienionych wymaganych dokumentach należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej. 


Druki oświadczeń dostępne są na stronie:

http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/.


Forma naboru: rozmowa kwalifikacyjna
 
Dokumenty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres :  kurokr@warszawa.so.gov.pl
 
Termin rozmowy, został wyznaczony na dzień 09 marca 20203 r godzina 10.00,
w siedzibie Kuratora Okręgowego na ul. Skierniewickiej 21 lokal 2 w Warszawie.Klauzula informacyjna 
dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kuratora zawodowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

Administrator informuje, że:

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kuratorach zawodowych, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa na podstawie zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,  c Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego