Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA

dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) oraz dzień 16 czerwca 2017 roku  (piątek)

będą DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

natomiast

dzień 13 maja 2017 roku (sobota) oraz dzień 24 czerwca 2017 roku (sobota)

będą DNIAMI PRACY


Ankieta oceny satysfakcji Interesanta

 Godziny przyjęć:

- w poniedziałki 09:00–18:00 (przerwa w godz. 14:00-14:20, ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 17:30)

- od wtorku do piątku  8:30-15:30 (przerwa godz. 14:00-14:20, ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 15:15)

Informujemy, że akta udostępniane są w następnym dniu roboczym od momentu ich zamówienia tj. przy złożeniu wniosku do godziny 14:00 (od wtorku do piątku) oraz do godz. 16:00 (w poniedziałki).

Przykłady:

 

* wniosek złożony w piątek po godzinie 14:00 (jak również w sobotę i niedzielę) zostanie zrealizowany we wtorek;

 

* wniosek złożony we wtorek przed godziną 14:00 zostanie zrealizowany w środę;

* wniosek złożony w poniedziałek po godzinie 16:00 zostanie zrealizowany w środę

 

DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT NIEZBĘDNY JEST DOWÓD TOŻSAMOSCI

 

W celu usprawnienia pracy i dla wygody Interesantów prosimy o zamawiane akt sądowych z wyprzedzeniem:

- osobiście

- telefonicznie pod numerem:     (22) 328 63 01              fax (22) 328 63 31

- drogą elektroniczną na adres czytelnia@srzoliborz.pl

Formularze do pobrania:

 

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz o wyłączenie telefonów komórkowych.

 

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych.  Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku, powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni roboczych - wówczas odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów.

 

W celu usprawnienia obsługi Interesanci proszeni są o podanie:

 

- sygnatury akt sprawy,

- imienia i nazwiska oraz roli w postępowaniu (powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym jeśli pełnomocnictwo ma zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, prosimy o zaznaczenie tej okoliczności przy zamawianiu akt)

- danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu lub fax)

 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt uregulowana została zarządzeniem nr 98/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 20.12.2012 r. Integralną część w/w zarządzenia stanowią regulaminy:

 

- nr 1 – Regulamin Biura Obsługi Interesantów;

 

- nr 2 – Regulamin Czytelni akt

- nr 3 – Aneks numer 2 z 11 stycznia 2016