UWAGA!!!

 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza

Nr 27/2019 z dnia 1 marca 2019 roku
dzień 16 sierpnia 2019 roku ( piątek )
został ustalony dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania

w dniu 3 sierpnia 2019 roku ( sobota).
Szanowni Państwo

Informujemy, iż Czytelnia Akt  Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza została przeniesiona do budynku C sala 31


Godziny przyjęć:

- w poniedziałki 09:00–18:00 (przerwa w godz. 14:00-14:20, ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 17:30)

- od wtorku do piątku  8:30-15:30 (przerwa godz. 14:00-14:20, ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 15:15)

Informujemy, że akta udostępniane są w następnym dniu roboczym od momentu ich zamówienia tj. przy złożeniu wniosku do godziny 14:00 (od wtorku do piątku) oraz do godz. 16:00 (w poniedziałki).

Przykłady:

 

* wniosek złożony w piątek po godzinie 14:00 (jak również w sobotę i niedzielę) zostanie zrealizowany we wtorek;

 

* wniosek złożony we wtorek przed godziną 14:00 zostanie zrealizowany w środę;

* wniosek złożony w poniedziałek po godzinie 16:00 zostanie zrealizowany w środę

 

DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT NIEZBĘDNY JEST DOWÓD TOŻSAMOSCI

 

W celu usprawnienia pracy i dla wygody Interesantów prosimy o zamawiane akt sądowych z wyprzedzeniem:

- osobiście

- telefonicznie pod numerem:     (22) 328 63 01              fax (22) 328 63 31

- drogą elektroniczną na adres czytelnia@srzoliborz.pl

Formularze do pobrania:

 

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz o wyłączenie telefonów komórkowych.

 

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych.  Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku, powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni roboczych - wówczas odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów.

 

W celu usprawnienia obsługi Interesanci proszeni są o podanie:

 

- sygnatury akt sprawy,

- imienia i nazwiska oraz roli w postępowaniu (powód, oskarżony, pełnomocnik, przy czym jeśli pełnomocnictwo ma zostać złożone podczas zapoznawania się z aktami, prosimy o zaznaczenie tej okoliczności przy zamawianiu akt)

- danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu lub fax)

 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt uregulowana została zarządzeniem nr 98/12 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 20.12.2012 r. Integralną część w/w zarządzenia stanowią regulaminy:

 

- nr 1 – Regulamin Biura Obsługi Interesantów;

 

- nr 2 – Regulamin Czytelni akt

- nr 3 – Aneks numer 2 z 11 stycznia 2016