ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
fax: (22) 328 65 86
NIP - 522 27 92 889
REGON - 140356694

e-mail: srwarwola@warszawa.so.gov.pl

Korespondencję elektroniczną należy kierować wyłącznie na adres mailowy Sądu ( srwarwola@warszawa.so.gov.pl ) lub na adres mailowy Biura Obsługi Interesanta ( boi@warszawa-wola.sr.gov.pl ).

Przesyłanie takiej korespondencji na inne (wewnętrzne) adresy poczty elektronicznej w tutejszym Sądzie nie będzie wywoływać skutków prawnych związanych ze złożeniem pisma (wniosku, skargi itp.) do Sądu.