Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich nt. mediacji rodzinnej oraz memorandum wyjaśniająceMediacje w sprawach karnych

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnychMediacje w sprawach nieletnich

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnichMediacje w sprawach cywilnych

Lista stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie

Adresy i telefony Organizacji i Ośrodków prowadzących listy stałych mediatorów cywilnych

Spis ośrodków mediacyjnych prowadzących mediacje w sprawach cywilnych  


Kontakt
tel.: 22 440 07 33


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie
SSO Monika Pawłowska
ul. Czerniakowska 100 pok. 373
00-454 Warszawa
tel. 506 284 624
e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl  

Lista koordynatorów ds. mediacji przy poszczególnych sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie