Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl

Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie.

Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego